sobota, 17 marca 2018

Sprawiedliwość miłosierdzia

Sprawiedliwość miłosierdzia to dawać więcej niż się należy.
To przewyższa sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów (por. Mt 5,20).

piątek, 16 marca 2018

(41) Żywoty Świętych: Dorota z Cezarei

Żywot i męczeństwo Doroty ś. i inych przy niej,
wzięty z starych ksiąg męczeńskich, i Adona, Bedy, Uswarda.
Żyła około roku Pańskiego, 230.1

   W Kappadocjej mieście Cezareej, była panienka na imię Dorota. Ta będąc w zakonie Chrześciańskim wychowana, miała dar osobny mądrości Bożej w sobie – iż się wiele mądrych dziwowało tak wysokiemu a duchownemu rozumowi jej. Ktemu czystość swoję panieńską oddawszy oblubieńcowi swemu – w trzeźwości, w pokorze, i innych cnotach Chrześciańskich, postom i ustawicznym modlitwom służyła. Była i urody wdzięcznej, a mądra w postępkach swych, żywot niepokalany wiodła. Z dziewictwa powołał ją Pan Bóg na męczeństwo, do wieńca z liliej, ten też z czerwonej różej przydając. Za jej czasów przyjechał do Cezareej na prześladowanie Chrześciańskie, starosta Saprycjus – i ś. Dorotę, której sława słynęła, naprzód pojmać o wiarę Chrześciańską kazał. I przyzwanej rzecze: Dlategom cię tu stawić kazał, abyś nieśmiertelnym bogom ofiarę czyniła, wedle rozkazania Cesarskiego. A ona odpowie: Wiem co mi mój Cesarz rozkazał, abych Jemu samemu służyła, jako jest pisano:2 Samemu Panu Bogu twemu pokłon czynić, a Jemu samemu służyć będziesz. 3Bogowie którzy nie stworzyli nieba i ziemie, niech zginą. A tak więtszego Cesarza i Boga słuchać potrzeba, raczej niżli ludzi. Cesarz twój człowiek jest – bogowie twoi ludzie byli, a nie dobrzy, których teraz dusze w piekle gorają.
   A starosta grozić jej mękami począł. Ona rzekła: Świeckiej męki i śmierci się nie boją, którzy o innych piekielnych a wiecznych mękach i śmierci wiedzą. Tedy ją zawiesić i rozciągnąć na palach kazał. I gdy ją drapać i bić poczęto, rzekła: Co mię łechcesz, czyń prędzej co czynić masz, abym Tego oglądała, któregom miłością zjęta, twoich się tych okrucieństw nie boję. Rzecze sędzia: Kogóż tak barzo pragniesz? Odpowie: Chrystusa Syna Bożego. Rzecze sędzia: Gdzież ten Chrystus? Odpowie święta: Wszechmocność Jego i Bóstwo, wszędzie jest – a z strony pojęcia naszego (bo my mniemamy, czego na pewnym miejscu nie masz, żeby tego nie było) tedy my wyznawamy, iż Syn Boży wstąpił w niebo, i siedzi na prawicy Ojca swego Boga wszechmogącego, i z Nim będąc jednym Bogiem, i z Duchem Ś. wzywa nas do raju rozkoszy swoich – gdzie one sady, one owoce, one jabłka, one róże, kwitną zawżdy, a rodzą – gdzie one wesołe pola, góry, rzeki, łąki, i inne okiem ludzkim nieoglądane, ani sercem objęte rozkoszy. Tam święci Boży pokoju i radości wiecznej używają, mnie też i wszytkich którzy dla Chrystusa cierpią, czekają. A sędzia rzecze: O byś te próżne myśli opuściła, a ofiarę czyniąc bogom, szła za mąż, a dobrego mienia i młodości twej użyła. Odpowie Panna: Diabłom się kłaniać nie będę – bom jest Chrześcianka, a męża nie pojmę, bom jest Chrystusowa oblubienica. To wiara moja, iż mię wprowadzi Pan mój do łożnice czystej swojej, i raju rozkoszy swoich.
   4Tedy Saprycjus nic na niej wymęczyć nie mogąc, wieść ją kazał w dom do dwu niewiast sióstr rodzonych, Krysty i Kalisty, które będąc pierwej Chrześcianki, na mękach wielkich, Jego się majestatu zaprzały, i ubogacone od przełożonych pogańskich, żyły już jako poganki, rozpaczywszy w miłosierdziu Bożym. Tym poruczył ten starosta ś. Dorotę, prosząc ich, aby ją zmiękczyły, żeby ich przykładem Chrystusa odstąpiła – obiecując im za to wielkie upominki. W domu tedy ich mieszkając, częste namowy miała od nich. Przyzwól, mówiły, Doroto Cesarskiemu rozkazaniu, a wyzwól się sama z takiej wielkiej nędze, jakośmy też i my uczyniły, lepiejci żywota nie tracić a nie ginąć przed czasem. A ona im mówiła: Nędznice słuchajcie wy rady mojej, a żałujcie za to iżeście się diabłom oddały. A Pan Bóg miłosierny nie wzgardzi pokutującym sercem waszym, i przyjmie pokorę waszę. A one rzekły: Jużechmy raz zginęły, i Chrystusa utraciły, a jako możem się wrócić nazad? 5A Dorota ś. odpowie: więtszy to grzech rozpaczać w wielkim a nieprzebranym miłosierdziu Bożym, niżli ten któryście popełniły ofiarując diabłom, a prząc się imienia Bożego. Nie bójcie się, nie maszci takiego grzechu na świecie, któregoby Pan Bóg pokutującemu nie odpuścił – miłosierdzie Jego na wieki jest, przebija grzechy nasze, a skrócić go i przemóc nigdy nawiętsze złości ludzkie nie mogą. Dla tego Bóg na ziemię przyszedł, jako On sam mówił, aby grzeszne zbawił. Bo nie dla sprawiedliwych przyszedł. Pódźcież do Niego z wielką wiarą, a najdziecie bez wątpienia odpuszczenie. I pocznie za nie Pana prosić, mówiąc: Panie Tyś rzekł – niechcę utraty i śmierci grzesznego,6 a więtsze jest wesele Aniołom Twoim nad jednym pokutującym, niżli nad dziewięćdziesiąt i dziewiącią sprawiedliwych7 – ukaż łaskę nad tymi błądzącemi, a nawróć owieczki Twoje do Ciebie, aby drudzy ich przykładem, którzy Cię opuścili, do Ciebie się wrócili. Tedy się serce ich jako wosk rozpuściło, a strumienie łez z oczu puszczając, prawdziwie pokutować poczęły.
   Potym przyzowie Saprycjus sióstr onych pytając się o ś. Dorocie, jeśli jej serce zmiękczyły? A one rzekły: myśmy źle uczyniły i zbłądziły, bojąc się docześnego męczenia twojego, iżeśmy wiecznego Pana i Boga utraciły – a diabłom ofiarę czyniły. A ta błogosławiona Dorota, ukazała nam do pokuty i miłosierdzia Bożego drogę, abychmy naleźć Chrystusa mogły, któregośmy utraciły – tedy drapać szaty na sobie począł on okrutnik, a one dwie siestrze kazał w kocieł, rozpalony ogniem, wrzucić. 8Wołały one białegłowy: Panie Jezu Chryste przyjmi pokutę naszę, a odpuść nam sprośny grzech nasz. Gorzały a modliły się, a ś. Dorota patrzyła na ich męki – i wielce się radowała z ich wyznania. I mówiła do nich: Idźcie przedemną, a ja za wami, pójdziem do Oblubieńca naszego – nie wątpcie nic – wynidzie przeciw wam i obłapi was jako syna straconego ociec, i w tym one dwie białegłowie Krysta i Kalista skonały.
   Kazał też i ś. Dorotę drugi raz na palach podnieść – a gdy była męczona, barzo znacznie wesołą twarzą Pana Boga chwaliła – tak iż jej rzecze sędzia: Czemu teraz w mękach czynisz sobie fałszywą dobrą myśl? 9A ona rzecze: barzo się weselę, iż te dusze które był diabeł przez cię zwiódł, P. Bóg je przez mię przyjął – z których przyjęcia, gdy się dziś weselą święci Aniołowie Boży, a jako ja smutna mam być? Ze mną też czyń rychło co czynić masz – abych na to wesele trafiła, a nie omieszkała – abych się z nimi radowała w niebie, z którymim tu płakała na ziemi. Tedy kazał żelaznemi blachami rozpalonemi boki jej palić. A gdy nic nie pomogło, a więcej się z niego śmiała mówiąc: nędzniku, w hańbie zostajesz i z bogi twemi, a ja widzisz jako cię przemagam, a z twoich się postępków zemną, i z tego okrucieństwa śmieję – kazał ją złożyć, a w gębę bić mówiąc – iż mi łaje – 10i dał na śmierć jej wyrok taki: Dorocie hardej pannie, która ofiary bogom czynić a przy zdrowiu zostać niechciała, ale śmierci dla jakiegoś Chrystusa pragnęła, kazaliśmy szyję uciąć.
   Za ten dekret Dorota ś. Panu Bogu dziękowała, mówiąc: Dziękuję miłośniku dusz ludzkich, iż mię do raju Twego przyzywasz, a do łożnice Twej Boskiej prowadzisz. Gdy ją wiedziono z domu starościnego, pisarz jeden i sekretarz starościn, na imię Teofilus, żarty z panienki strojąc, rzekł do niej: Oblubienico Chrystusowa, pośli mi z raju twego miłego, jabłek abo różej. A ona odpowie: uczynię tak zaprawdę. Gdy tedy na miejsce przyszła – prosiła aby kat trochę poczekał. I modliła się P. Bogu – a skoro skończyła – stanęło pacholę podle niej trzy jabłka w koszyczku, i trzy róże nosząc. 11I rzecze mu ś. Dorota: Nieś to Teofilowi, a powiedz: owo masz o coś mię prosił, z ogroda i raju Pana mego – i z tym schyliła szyję swoję pod miecz i ścięta jest.
   A Teofilus gdy ujźrzał jabłka i róże, i pacholę dziwnie piękne i wymowne mówiące do niego: Toć posyła błogosławiona panienka święta Dorota, jakoś prosił, i ona obiecała, z ogrodu Pana i Oblubieńca swego – tedy głosem zawołał: prawy Bóg jest Chrystus, a nie masz żadnej w Chrześcianach obłudności. A towarzysze poczną go hamować, mówiąc: nie szalej, a nie żartuj. A on rzecze: ani szaleję ani żartuję, ale rozumem zwyciężony wierzę – iż Chrystus jest prawy Bóg. Rzeką mu: Co cię za rozum do tego przywodzi? Odpowie: Co dziś za czas? Izali dziś nie jest miesiąc Luty? A kto takie jabłka i takie róże na takich zielonych różdżkach ukazać mi teraz może? Rzekną: Prawda, i lecie takicheśmy nigdy nie widzieli. Rzecze Teofilus: Jam żartował – ale patrzcie na co mi ten żart wyszedł. Widziałem pacholę tak nadobne, jakoby we czterech leciech – rozumiałem iż mówić jeszcze nie umie. A ono taką wymową poselstwo odprawowało, iżem się sam swojej mowy zawstydził. Posyłać, powiada, ty takie upominki błogosławiona Dorota, z ogroda swojego Oblubieńca. Wezmę, obrócę się, a dziecięcia onego więcej nie ujźrzę – 12a kto wątpi w tym aby to nie był Anioł? Próżnoć. Błogosławieni są którzy w Chrystusa wierzą, i cierpią za imię Jego. Toć jest Bóg prawy – ten ma rozum, kto Jemu wierzy.
   I powiedzą staroście takie jego wołanie. Przyzowie go i spyta: Cóżeś tam na stronie mówił? Odpowie: Chwaliłem Chrystusa, któregom się pierwej przał. Toć prawy Bóg, który mnie teraz z błędu wywiódł do prawdy. Rzecze z gniewem Saprycjus: Co mi za Bóg, który ukrzyżowany jest? Odpowie: Jam też tak mówił i bluźnił, ale moc tego ukrzyżowanego Boską, i nad ludzki rozum widzę, i Onego jako nieśmiertelnego a żywiącego Boga chwalę. Te wasze bałwany, obłudni są a nie prawi bogowie. Rzecze Saprycjus: Widzę że złą śmiercią zginąć chcesz – odpowie Teofilus: I owszem żyć chcę, a drogęm do wiecznego żywota nalazł. Rzecze Sędzia: Pomni na dom swój i dziatki, i żonę, i nie skwapiaj się na zgubę swoję – boć to jest głupia barzo rzecz. Odpowie: wielka to mądrość, dla dobrego więtszego, o niniejsze i nikczemne dobra nie dbać. Nie głupstwo to, za docześne dostać wiecznego. Rzecze Sędzia: i wolisz męki i śmierć? Odpowie: Ja się męki i śmierci boję, ale onej wiecznej której końca nie masz – a tej twojej krótkiej i docześnej nie boję się. Bałwochwalcom, bez końca męki i śmierć bez śmierci zgotowana jest. 13Tedy go zawiesić na palach, i srodze drapać i bić kazał. A on mówił: Patrz jakom już został Chrześcianinem, na tym krzyżu wisząc – bo ta moja szubienica, krzyżowi podobna jest. Dziękuję Jezu Chryste, iżeś mię na tym znaku swoim podnieść dopuścił. Rzecze sędzia: nędzniku pomni na ciało swoje. Odpowie męczennik: Nędzniku pomni na duszę swoję – ja ciała nie żałuję, aby dusza nie ginęła. Tedy go jeszcze barziej rościągać, palić, i bić kazał. A on tylo wołał: Jezusie Synu Boży Ciebie wyznawam, policz mię miedzy sługi Twoje. A twarz jego była wesoła, jakoby nic nie cierpiał. Tedy go on okrutnik ściąć kazał. I szedł z weselem na śmierć najemnik ostatniej i jedennastej godziny powołany, równą z inemi męczeństwa i wyznania zapłatę odniósł, Raj i wesele Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała wieczna. Amen.

   14Na przyczynę Świętych swoich, dziwne ma Pan Bóg drogi, do przyciągnienia ku sobie dusz ludzkich. Jeśliż ten ujźrzawszy jabłka i róże rajskie – to jest, podobieństwo niejakie, i cień rozkoszy onych, których Święci używają po śmierci (widząc iż jego żarty w prawdę się obróciły) tak barzo wzruszony był – iż mu żadne męki onego wesela i nadzieje po śmierci wydrzeć nie mogły – czemuż duszo moja z tej nędze tam nie tesknisz? gdzie ono miłe lato zawżdy – gdzie zimy już nie masz, gdzie zaśpiewają piosnkę onę oblubienicy, jako tej ś. Dorocie zaśpiewała muzyka niebieska:15 Wstań, pokwap się namilsza moja, gołębico moja, ucieszna moja, przyjdzi. Już zima minęła, niepogody ustały i odeszły, kwiatki się ukazały w ziemi naszej, czas żniwa naszego przyszedł. Czemu to wesele, lada zabawa i pochlebstwo świata tego w nas tłumi, iż nie gorzejem w pragnieniu dóbr onych niewypowiedzianych, których ten Teofilus z tak małej rzeczy skosztowawszy, świat wszytek i żywot o ziemię uderzył? A jeśli on krótko się wiecznym rozkoszom, po śmierci przypatrując, tejże godziny, dla ich dostąpienia przez Chrystusowe wyznanie, na takie męki i utratę żywota nastąpił – daleko my (którzy się temu weselu długo i co dzień przysłuchawamy, i jego w Sakramenciech kościelnych kosztujemy, i więcej o nim z Pisma Ś. i nauki zbawiennej wiemy) ochotniej dla niego wczasów tych krótkich odstępujmy – a od tej się zgniłej ziemie, myślą na słuchanie onego wesela odwódźmy, i podnośmy. Obyśmy tej słodkości i pewności obietnic Chrystusowych często smakowali – pewnieby nam żadna rzecz w jarzmie zbawiennym ciężka nie była.

1  VI. Febru. Lutego. Mart. R. 6. Februa.
2  Pwt 6; 10.
3  Jr 10.
Krysta i Kalista niewiasty w mękach Chrystusa odstąpiły.
Więtszy grzech rozpaczać w miłosierdziu Bożym, niżli inne wszytkie.
6  Ez 33. [U Skargi w obu wydaniach 1605, 1598 chyba mylnie podane Ez 10: „Ezech: 10.” (1605), „Eze: 10” (1598). Przyp. J.Sz.]
7  Łk 15.
Krysta i Kalista męczeństwem swoję pokutę zamknęły.
Wesele z pozyskania dusz.
10  Wyrok śmierci na ś. Dorotę.
11  Teofilowi jabłka i różą rajską posłała ś. Dorota.
12  Teofila wyznanie.
13  Męczeństwo Teofila.
14  Obrok duchowny.
15  Pnp 2.

Źródło:
Ks. Piotr Skarga, Żywoty Świętych Stárego y Nowego Zakonu, ná káʒ̇dy dzień przez cáły rok, Kraków 1605, pomocniczo: Kraków 1598
Transkrypcja typu „B”: Jakub Szukalski

wtorek, 13 marca 2018

(88) Cztery Ewangelie i Poemat Boga-Człowieka: Modlitwa Pańska

   Wy zatem tak się módlcie:
 9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
   niech się święci Twoje imię!
10 Niech przyjdzie Twoje królestwo;
   niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.
11 Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. (Mt 6,8b-15)

(…)

   7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. (Mt 7,7-11)

[Uwaga. Mowa, jaką Ewangelia wg św. Mateusza podaje przed Modlitwą Pańską, w Poemacie Boga-Człowieka jest częścią przemówienia, jakie Jezus wygłosił na tzw. Górze Błogosławieństw. Zob. Modlitwa.]

   1 Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». 2 A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie:
   Ojcze, niech się święci Twoje imię;
   niech przyjdzie Twoje królestwo!
 3 Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;
   i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
   5 Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. 8 Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 11 Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Łk 11,1-13)

   9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς·
      Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
      ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
      10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
      γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
      ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
      11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
      12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
      ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
      13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
      ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
   14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. (Mt 6,9-15)

(…)

   7 Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. (Mt 7,7-11)

   1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν· κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ὅταν προσεύχησθε λέγετε·
      Πάτερ,
      ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
      ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
      3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·
      4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,
      καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
      καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.
   5 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ· 7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ· μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται καὶ τὰ παιδία μου μετ’ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρῄζει. 9 Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγ [ήσ]εται. 11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. (Łk 11,1-13)

   Jezus wychodzi z uczniami z domu, znajdującego się blisko murów. Myślę, że jest to wciąż dzielnica Bezeta, bo – aby wyjść poza mury – trzeba przejść przed domem Józefa. Znajduje się on blisko Bramy, którą – jak słyszałam – nazywa się Bramą Heroda. Miasto jest częściowo opustoszałe, w ten spokojny księżycowy wieczór. Uświadamiam sobie, że Paschę spożyto w jednym z domów Łazarza. Nie jest to Wieczernik, bo ten dom znajduje się po przeciwnej stronie, na północy, a [Wieczernik] jest w południowej części Jerozolimy.
   Na progu domu Jezus żegna się bardzo uprzejmie z Janem z Endor. Pozostawia go na straży kobiet i dziękuje mu za strzeżenie ich. Całuje Margcjama, który też przyszedł na próg domu. Potem oddala się przez Bramę, zwaną Bramą Heroda.
   «Dokąd idziemy, Panie?»
   «Chodźcie ze Mną. Prowadzę was, aby uwieńczyć Paschę perłą rzadką i upragnioną. Dlatego właśnie chciałem być tylko z wami. Moi apostołowie! Dziękuję, Moi przyjaciele, za waszą wielką miłość do Mnie. Gdybyście wiedzieli, jak Mnie ona pociesza, zdziwilibyście się. Widzicie, że kroczę pośród przeszkód i ciągłych rozczarowań – waszych rozczarowań. Co do Mnie bowiem – wiedzcie o tym – Ja nie doznaję rozczarowań, gdyż nie został Mi udzielony dar nieznajomości... Dlatego też radzę wam, abyście pozwolili Mi was prowadzić. Jeśli zezwalam na to lub na tamto, nie przeszkadzajcie. Jeśli zatem Ja nie działam, aby czemuś położyć kres, także i wy nie myślcie o tym, by to uczynić. Każda rzecz w swoim czasie. Miejcie ufność we Mnie, ponad wszystko».
   Znajdują się na północno-wschodnim skrzydle obrębu murów. Zakręcają i idą w pobliże góry Moria – aż do miejsca, gdzie można przejść przez mały most na Cedronie.
   «Idziemy do Getsemani?» – pyta Jakub, syn Alfeusza.
   «Nie. Wyżej. Na Górę Oliwną».
   «O, to będzie piękne!» – mówi Jan.
   «To sprawiłoby też radość małemu...» – szepcze Piotr.
   «O, on przyjdzie tu jeszcze wiele razy! Był zmęczony. To dziecko. Chcę wam dać coś wielkiego. Teraz jest właściwy czas, byście to posiedli».
   Idą pod górę – pomiędzy drzewami oliwnymi, mając Getsemani po prawej stronie – i wspinają się jeszcze dalej, aż na szczyt, na którym szumią oliwki. Jezus zatrzymuje się i mówi:
   «Zatrzymajmy się... Moi drodzy, jakże drodzy uczniowie i Moi przyszli następcy, podejdźcie do Mnie. Kiedyś – i to nie jeden raz – powiedzieliście Mi: „Naucz nas modlić się, jak Ty się modlisz. Naucz nas tak, jak Jan nauczył swoich uczniów, abyśmy, jako uczniowie, umieli się modlić takimi samymi słowami jak Nauczyciel.” Ciągle odpowiadałem wam: „Uczynię to, kiedy zobaczę w was minimum przygotowania potrzebnego do tego, by modlitwa nie stała się próżną formułką ludzkich słów, lecz prawdziwą rozmową z Ojcem”. Nadeszła właśnie ta [chwila]. Posiadacie już to, co konieczne, aby rozumieć słowa, które należy mówić do Boga. I chcę was ich nauczyć dziś wieczorem – w pokoju i miłości, panujących pomiędzy nami oraz w miłości i pokoju z Bogiem, w Bożym pokoju i miłości».

(…)

   «Posłuchajcie. Kiedy modlicie się, mówcie tak: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię Twoje, niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo, jak jest w Niebie. A na ziemi niech będzie spełniana Twoja wola, jak w Niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I daruj nam nasze długi, jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen».
   Jezus wstał, aby odmówić modlitwę. Wszyscy poszli za Jego przykładem, skupieni i wzruszeni.
   «Nie trzeba nic innego, Moi przyjaciele. W tych słowach zawiera się jak w złocistym kręgu wszystko, czego potrzeba człowiekowi dla ducha, dla ciała i krwi. Tym samym prosicie o to, co jest jemu i im potrzebne. A jeśli będziecie czynić to, o co prosicie, osiągniecie życie wieczne. Jest to modlitwa tak doskonała, że fale herezji ani wieki jej nie naruszą. Chrześcijaństwo będzie podzielone z powodu kąsania szatana. Liczne części Mojego mistycznego Ciała porozrywają się i rozdzielą. Powstaną komórki odizolowane. Stanie się to z powodu próżnego pragnienia utworzenia ciała doskonałego, jakim będzie Ciało mistyczne Chrystusa, to znaczy utworzone ze wszystkich wiernych zjednoczonych w Kościele apostolskim, który – dopóki będzie istniała ziemia – pozostanie jedynym prawdziwym Kościołem. Te cząsteczki pooddzielane – a przez to pozbawione darów które zostawię Mojemu Kościołowi – Matce, mającej żywić Moje dzieci – będą się jednak zawsze nazywać chrześcijanami. Będą oddawać cześć Chrystusowi, przypominając sobie zawsze w swoim błędzie, że od Niego pochodzą. Otóż i one będą się modlić słowami tej powszechnej modlitwy. Zapamiętajcie sobie ją dobrze. Rozważajcie ją stale. Stosujcie się do niej w waszym postępowaniu. Nie trzeba niczego innego, aby się uświęcić. Gdyby ktoś był sam, w środowisku pogańskim – bez świątyni, bez książek – miałby już całą prawdę do rozważenia w tej modlitwie i kościół otwarty w swoim sercu przez tę modlitwę. Posiadałby normę [postępowania prowadzącą] w sposób niezawodny do uświęcenia.
   Ojcze nasz’
   Ja Go wzywam: ‘Ojcze’. To Ojciec Słowa, Ojciec Wcielonego. Chcę, abyście i wy Go tak nazywali, bo jesteście zjednoczeni ze Mną, jeśli we Mnie pozostajecie. Był taki czas, kiedy człowiek musiał padać twarzą do ziemi, aby wzdychać i drżeć z przerażenia: ‘Boże!’ Kto nie wierzy we Mnie i w Moje słowa, trwa jeszcze w tym paraliżującym przerażeniu... Przyjrzyjcie się wnętrzu Świątyni. Nie tylko Bóg, lecz także to, co przypomina Boga, jest ukryte za potrójną zasłoną przed oczyma wiernych. Oddzielenie przestrzenią, oddzielenie zasłonami, wszystko to zostało zastosowane, aby powiedzieć modlącemu się: „Jesteś błotem, a On jest Światłością; jesteś nikczemny, a On jest Święty; jesteś niewolnikiem, a On jest Królem”.
   A teraz!... Wstańcie! Zbliżcie się! Jestem Kapłanem Wiecznym. Mogę wziąć was za rękę i powiedzieć: „Chodźcie”. Mogę chwycić zasłony i zerwać je, odsłaniając całkowicie miejsce niedostępne, aż dotąd zamknięte. Zamknięte? Dlaczego? Zamknięte z powodu Grzechu, tak, ale jeszcze bardziej – przez znikczemniałą myśl ludzi. Dlaczego jest zamknięte, skoro Bóg jest Miłością, skoro Bóg jest Ojcem? Ja mogę, muszę i chcę was wprowadzić nie w proch, lecz w błękity; nie jako oddalonych, lecz bliskich; nie w szatach niewolników, lecz jako dzieci [spoczywające] na sercu Boga. Mówcie: „Ojcze! Ojcze!”. I nie ustawajcie w powtarzaniu tego słowa. Czy nie wiecie, że za każdym razem, gdy je wypowiadacie, Niebo promienieje radością Boga? Gdybyście tylko tyle mówili – ale z prawdziwą miłością – modlilibyście się już w sposób miły Panu. „Ojcze, ojcze mój!” – mówią dzieci do swego ojca. Jednym z pierwszych słów, które wypowiadają jest: „Matka, ojciec”. Wy jesteście dziećmi Bożymi. Odrodziłem was ze starego człowieka, którym byliście. Zniszczyłem go Moją miłością, aby dokonać narodzenia człowieka nowego, chrześcijanina. Nazywajcie więc słowem, które najwcześniej znają dzieci, Ojca Najświętszego, który jest w Niebiosach.
   Święć się Imię Twoje’
   O! Imię bardziej od każdego innego święte i słodkie; Imię, które przerażenie grzesznika kazało wam zasłaniać innym [określeniem]. Nie, już nie Adonai, już nie! To Bóg: ten Bóg, który w nadmiarze miłości stworzył Ludzkość. Niech Ludzkość odtąd – wargami oczyszczonymi w kąpieli, którą Ja przygotowuję – nazywa Go zawsze Jego Imieniem. Niech usiłuje pojąć pełnią mądrości prawdziwe znaczenie tego Niezrozumiałego, gdy – zespolona z Nim w swoich najlepszych synach – zostanie wyniesiona do Królestwa, które Ja przyszedłem ustanowić.
   Niech przyjdzie na ziemię Twoje królestwo, jak jest w Niebie’
   Pragnijcie z całych sił tego przyjścia. Panowałaby radość na ziemi, gdyby ono przyszło: Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, między współobywatelami, między narodami. Ponoście cierpienia, trud i ofiary dla tego Królestwa, aby ziemia stała się zwierciadłem odbijającym w każdym człowieku życie Nieba. Ono nadejdzie. Któregoś dnia to wszystko przyjdzie. Całe wieki łez i krwi, błędów i prześladowań, zaćmienia rozpraszanego przez strumienie światła promieniującego z mistycznej Latarni Mojego Kościoła poprzedzą chwilę, gdy ziemia posiądzie Królestwo Boże. Ten Kościół jest łodzią, która nigdy nie zatonie. Jest także podwodną skałą, której nie może naruszyć żadna fala. Będzie on przechowywać Światło, Moje Światło, Światło Boże. To będzie jak intensywne rozpalenie się gwiazdy, która osiągnąwszy doskonałość istnienia, rozpada się – kwiat niezmierzonych ogrodów niebieskich – aby w jaśniejącym drżeniu złożyć u stóp swego Stwórcy swe istnienie i miłość. To jednak nadejdzie. A potem nastanie Królestwo doskonałe, błogosławione, wieczne – Niebieskie.
   Niech na ziemi, jak i w Niebie, będzie spełniana Twoja wola’
   Unicestwienie własnej woli – [by dać pierwszeństwo] woli kogoś innego – może się dokonać tylko wtedy, gdy osiąga się doskonałą miłość do tej istoty stworzonej. Zrezygnowanie z własnej woli na rzecz Woli Bożej może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dochodzi się do posiadania cnót teologalnych w stopniu heroicznym. W Niebie, gdzie wszystko jest bez braków, spełniana jest wola Boża. Obyście umieli, wy, synowie Niebios, czynić to, co czyni się w Niebie.
   Daj nam chleba naszego powszedniego’
   Kiedy osiągniecie Niebo, będziecie się karmić tylko Bogiem. Szczęście będzie waszym pokarmem. Tu jednak wciąż potrzebujecie chleba. Jesteście dziećmi Boga, słuszne jest więc mówić do Niego: „Ojcze, daj nam chleba”. Obawiacie się, że was nie wysłucha? O, nie!
   Pomyślcie tylko, że jeden z was ma przyjaciela. Spostrzega, że brak mu chleba, aby nakarmić innego przyjaciela lub krewnego, który przyszedł do niego przy końcu drugiej straży. Idzie więc do przyjaciela, mówiąc: „Przyjacielu, pożyć mi trzy chleby, bo przyszedł do mnie gość i nie mam mu co dać jeść”. Czyż może usłyszeć odpowiedź z wnętrza domu: „Nie naprzykrzaj mi się, bo zamknąłem już drzwi, zabezpieczyłem okiennice i moje dzieci śpią u mego boku; nie mogę wstać i dać ci tego, czego pragniesz”? Nie. Jeśli się zwrócił do prawdziwego przyjaciela i jeśli nalega, otrzyma to, o co prosi. Mogłoby się zdarzyć, że ten, do którego się zwrócił, jest niezbyt dobrym przyjacielem. A jednak też otrzyma z powodu swego nalegania. Proszony bowiem o tę przysługę człowiek, aby nie być dłużej niepokojonym, pośpieszy się, aby dać mu, ile tylko chce.
   Wy jednak, prosząc Ojca, nie zwracacie się do ziemskiego przyjaciela, lecz do Przyjaciela Doskonałego, którym jest Ojciec Niebieski. Dlatego mówię wam: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Faktycznie, kto prosi, ten otrzymuje; kto szuka, w końcu znajduje; a kto puka, temu otwierają drzwi. Które z ludzkich dzieci widzi, że dostaje do rąk kamień, jeśli prosi swego ojca o chleb? Kto widzi, że otrzymuje węża zamiast pieczonej ryby? Nikczemnikiem byłby ojciec, gdyby tak postąpił wobec dziecka. Już to powiedziałem i powtarzam, aby was przekonać o znaczeniu dobroci i ufności. Skoro człowiek o zdrowych zmysłach nie da wam skorpiona zamiast jajka, to z tym większą dobrocią da wam Bóg to, o co prosicie! Ponieważ On jest dobry, a wy bardziej lub mniej źli jesteście. Proście zatem z miłością pokorną i dziecięcą waszego Ojca o chleb.
   Odpuść nam nasze długi, jako i my je odpuszczamy naszym dłużnikom’
   Istnieją długi materialne i duchowe. Są też długi moralne. Jest długiem materialnym moneta lub towar pożyczony, który ma być zwrócony. Długiem moralnym jest szacunek wymuszony, a nie odwzajemniony oraz miłość chciana, lecz nie okazywana. Długiem duchowym jest posłuszeństwo [należne] Bogu – od którego wymaga się wiele, chociaż daje się mało – i miłość wobec Niego. On nas kocha i powinien być stale kochany, jak winna być kochana matka, żona, dziecko, od których wymagamy tak wiele. Egoista chce mieć, ale nie daje. Ale egoista – to antypody Nieba. Mamy długi wobec wszystkich. Od Boga po rodziców, od nich aż po przyjaciela, od przyjaciela po bliźniego, od bliźniego po sługę i niewolnika. Oni wszyscy są bowiem takimi samymi istotami jak my.
   Biada temu, kto nie przebacza! Nie będzie mu przebaczone. Przez wzgląd na sprawiedliwość Bóg nie może darować człowiekowi długu – [jaki ten ma] wobec Niego, Najświętszego – jeśli człowiek nie przebacza równemu sobie bliźniemu.
   Nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas ode Złego’
   Człowiek, który nie odczuwał potrzeby dzielenia z nami uczty Paschalnej, zapytał Mnie prawie rok temu: „Jak to, Ty prosiłeś o to, by nie być kuszonym, i o pomoc w samej pokusie?” Byliśmy tylko my sami... i odpowiedziałem mu. Potem byliśmy we czwórkę, w opustoszałej okolicy, i ponownie udzieliłem mu odpowiedzi. Jeszcze mu nie wystarczyło, bo w duchu twardym trzeba zrobić wyłom i zniszczyć złą twierdzę zaciętości. Dlatego powtórzę to jeszcze jeden raz, dziesięć, sto razy, aż wszystko zostanie zrozumiane. Ale wy – nie opancerzeni nieszczęsnymi naukami ani jeszcze bardziej nikczemnymi namiętnościami – zechciejcie się modlić w ten sposób. Proście pokornie, aby Bóg stawiał przeszkody pokusom. O, pokoro! Znać siebie takim jakim się jest! Znać się, ale bez nienawidzenia siebie. Mówcie: „Mogę upaść, nawet jeśli wydaje mi się, że tak się nie stanie, bo mój osąd samego siebie nie jest doskonały. Dlatego, mój Ojcze, daj mi, o ile to możliwe, wolność od pokus, trzymając mnie tak blisko Ciebie, żeby Zły nie mógł mi szkodzić”. Pamiętajcie o tym, że to nie Bóg kusi do Zła, lecz że to Zło kusi. Proście Ojca, aby podtrzymywał was w waszej słabości do tego stopnia, żeby szatan nie mógł jej wodzić na pokuszenie.
   Skończyłem, Moi umiłowani. To jest Moja druga Pascha z wami. W ubiegłym roku podzieliliśmy się tylko chlebem i barankiem. W tym roku daję wam modlitwę. Inne dary ofiaruję wam w czasie innych świąt Paschy, jakie spędzę z wami, abyście – kiedy pójdę tam, gdzie chce Ojciec – w czasie każdego święta baranka mojżeszowego, wspominali Mnie, Baranka.
   Powstańcie. Chodźmy. Wejdziemy ponownie do miasta o świcie. Jutro też ty, Szymonie, i ty, bracie Mój (wskazuje Judę), pójdziecie po niewiasty i dziecko. Ty, Szymonie, synu Jony, i wy pozostali, będziecie ze Mną aż oni powrócą. Następnie udamy się razem do Betanii».
   Schodzą do Getsemani. Wchodzą do domu na spoczynek. (III (cz. 1-2), 64: 28 czerwca 1945. A, 5466-5478)

   Gesù esce con i suoi da una casa prossima alle mura e credo sempre nel rione di Bezeta, perché per uscire dalle mura si deve ancora passare davanti alla casa di Giuseppe, che è presso la porta che ho sentito definire 'di Erode'. La città è semideserta nella sera placida e lunare. Comprendo che è stata consumata la Pasqua in una delle case di Lazzaro, che però non è per nulla la casa del Cenacolo. Questa è proprio agli antipodi di quella. Una a nord, l'altra a sud di Gerusalemme.
   Sulla porta di casa Gesù si accomiata, col suo garbo gentile, da Giovanni di Endor, che Egli lascia a custodia delle donne e che ringrazia per questa custodia. Bacia Marjziam, che è venuto anche lui sulla porta e poi si avvia fuori della porta detta di Erode.
   "Dove andiamo, Signore?"
   "Venite con Me. Vi porto a coronare con una perla rara e desiderata la Pasqua. Per questo ho voluto stare con voi soli. I miei apostoli! Grazie, amici, del vostro grande amore per Me. Se poteste vedere come esso mi consola, voi restereste stupiti. Vedete, Io procedo fra continui attriti e delusioni. Delusioni per voi. Per Me, persuadetevene, non ho nessuna delusione, non essendomi concesso il dono di ignorare... Anche per questo vi consiglio a lasciarvi guidare da Me. Se Io permetto questo o quello, non ostacolatelo. Se Io non intervengo a porre fine ad una cosa, non pensatevi di farlo voi. Ogni cosa a suo tempo. Abbiate fiducia in Me, su tutto".
   Sono all'angolo nord-est della cerchia delle mura; le girano e costeggiano il monte Moria fino al punto in cui, per un ponticello, possono valicare il Cedron.
   "Andiamo al Getsemani? chiede Giacomo d'Alfeo.
   "No. Più su. Sul Monte degli Ulivi".
   "Oh! sarà bello!" dice Giovanni.
   "Sarebbe piaciuto anche al bambino" mormora Pietro.
   "Oh! ci verrà molte altre volte! Era stanco. Ed è bambino. Io voglio darvi una grande cosa, perché ormai è giusto che voi l'abbiate".
   Salgono fra gli ulivi, lasciando alla loro destra il Getsemani e elevandosi ancora, su per il monte, sino a raggiungerne la cresta su cui gli ulivi fanno un pettine frusciante.
   Gesù si ferma e dice: "Sostiamo... Miei cari, cari tanto, discepoli miei e miei continuatori in futuro, venite a Me vicino. Un giorno, e non uno solo, voi mi avete detto: 'Insegnaci a pregare come Tu preghi. Insegnaci come Giovanni lo insegnò ai suoi, acciò noi discepoli si possa pregare con le stesse parole del Maestro'. Ed Io vi ho sempre risposto: 'Vi farò questo quando vedrò in voi un minimo di preparazione sufficiente, acciò la preghiera non sia formula vana di parole umane, ma vera conversazione col Padre'. A questo siamo giunti. Voi siete possessori di quanto basta per poter conoscere le parole degne di essere dette a Dio. E ve le voglio insegnare questa sera, nella pace e nell'amore che è tra noi, nella pace e nell'amore di Dio e con Dio..."

(…)

   "Udite. Quando pregate dite così: 'Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il Nome tuo, venga il Regno tuo in terra come lo è in Cielo, e in terra come in Cielo sia fatta la Volontà tua. Dàcci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Maligno'."
   Gesù si è alzato per dire la preghiera e tutti lo hanno imitato, attenti, commossi.
   "Non occorre altro, amici miei. In queste parole è chiuso come in un cerchio d'oro tutto quanto abbisogna all'uomo per lo spirito e per la carne e per il sangue. Con questo chiedete ciò che è utile a quello e a questi. E se farete ciò che chiedete, acquisterete la vita eterna. E' una preghiera tanto perfetta che i marosi delle eresie e il corso dei secoli non l'intaccheranno. Il cristianesimo sarà spezzettato dal morso di Satana e molte parti della mia carne mistica verranno staccate, separate, facenti cellule a sé, nel vano desiderio di crearsi a corpo perfetto come sarà il Corpo mistico del Cristo, ossia quello dato da tutti i fedeli uniti nella Chiesa apostolica che sarà, finché sarà la terra, l'unica vera Chiesa. Ma queste particelle separate, prive perciò dei doni che Io lascerò alla Chiesa Madre per nutrire i miei figli, si chiameranno però sempre cristiane, avendo culto al Cristo, e sempre si ricorderanno, nel loro errore, di essere venute dal Cristo. Ebbene, esse pure pregheranno con questa universale preghiera. Ricordatevela bene. Meditatela continuamente. Applicatela alle vostre azioni. Non occorre altro per santificarsi. Se uno fosse solo, in un posto di pagani, senza chiese, senza libri, avrebbe già tutto lo scibile da meditare in questa preghiera e una chiesa aperta nel suo cuore per questa preghiera. Avrebbe una regola e una santificazione sicura.
   'Padre nostro'
   Io lo chiamo: 'Padre'. Padre è del Verbo, Padre è dell'Incarnato. Così voglio lo chiamiate voi, perché voi siete uni con Me se voi in Me permanete.
   Un tempo era che l'uomo doveva gettarsi volto a terra per sospirare, fra i tremori dello spavento: 'Dio!' Chi non crede in Me e nella mia parola ancora è in questo tremore paralizzante... Osservate nel Tempio. Non Dio, ma anche il ricordo di Dio è celato dietro triplice velo agli occhi dei fedeli. Separazioni di distanze, separazioni di velami, tutto è stato preso e applicato per dire a chi prega: 'Tu sei fango. Egli è Luce. Tu sei abbietto. Egli è Santo. Tu sei schiavo. Egli è Re'.
   Ma ora!... Alzatevi! Accostatevi! Io sono il Sacerdote eterno. Io posso prendervi per mano e dire: 'Venite'. Io posso afferrare le tende del velario e aprirle, spalancando l'inaccessibile luogo chiuso fino ad ora. Chiuso? Perché? Chiuso per la Colpa, sì. Ma ancor più serrato dall'avvilito pensiero degli uomini. Perché chiuso se Dio è Amore, se Dio è Padre? Io posso, Io devo, Io voglio portarvi non nella polvere, ma nell'azzurro; non lontani, ma vicini; non in veste di schiavi, ma di figli sul cuore di Dio.
   'Padre! Padre!' dite. E non stancatevi di dire questa parola. Non sapete che ogni volta che la dite il Cielo sfavilla per la gioia di Dio? Non diceste che questa, e con vero amore, fareste già orazione gradita al Signore.
   'Padre! Padre mio!' dicono i piccoli al padre loro. E' la parola che dicono per prima: 'Madre, padre'. Voi siete i pargoli di Dio. Io vi ho generati dal vecchio uomo che eravate e che Io ho distrutto col mio amore per far nascere l'uomo nuovo, il cristiano. Chiamate dunque, con la parola che per prima conoscono i pargoli, il Padre Santissimo che è nie Cieli.
   'Sia santificato il Tuo Nome'.
   Oh! Nome più di ogni altro santo e soave. Nome che il terrore del colpevole vi ha insegnato a velare sotto un altro. No, non più Adonai, non più. E' Dio. E' il Dio che in un eccesso di amore ha creato l'Umanità. L'Umanità, d'ora in poi, con le labbra mondate dal lavacro che Io preparo, lo chiami col suo Nome, riservandosi di comprendere con pienezza di sapienza il vero significato di questo Incomprensibile quando, fusa con Esso, l'Umanità, nei suoi figli migliori, sarà assurta al Regno che Io sono venuto a stabilire.
   'Venga il Regno tuo in terra come in Cielo'.
   Desideratelo con tutte le vostre forze questo avvento. Sarebbe la gioia sulla terra, se esso venisse. Il Regno di Dio nei cuori, nelle famiglie, fra i cittadini, fra le nazioni. Soffrite, faticate, sacrificatevi per questo Regno. Sia la terra uno specchio che riflette nei singoli la vita dei Cieli. Verrà. Un giorno tutto questo verrà. Secoli e secoli di lacrime e sangue, di errori, di persecuzioni, di caligine rotta da sprazzi di luce irraggianti dal Faro mistico della mia Chiesa – che, se barca è, e non verrà sommersa, è anche scogliera incrollabile ad ogni maroso, e alta terrà la Luce, la mia Luce, la Luce di Dio – precederanno il momento in cui la terra possederà il Regno di Dio. E sarà allora come il fiammeggiare intenso di un astro che, raggiunto il perfetto del suo esistere, si disgrega, fiore smisurato dei giardini eterei, per esalare in un rutilante palpito la sua esistenza e il suo amore ai piedi del suo Creatore. Ma venire verrà. E poi sarà il Regno perfetto, beato, eterno del Cielo.
   'E in terra come in Cielo sia fatta la sua Volontà'.
   L'annullamento della volontà propria in quella di un altro si può fare solamente quando si è raggiunto il perfetto amore verso quella creatura. L'annullamento della volontà propria in quella di Dio si può fare solo quando si è raggiunto il possesso delle teologali virtù in forma eroica. In Cielo, dove tutto è senza difetti, si fa la volontà di Dio. Sappiate, voi, figli del Cielo, fare ciò che in Cielo si fa.
   'Dacci il nostro pane quotidiano'.
   Quando sarete nel Cielo vi nutrirete soltanto di Dio. La beatitudine sarà vostro cibo. Ma qui ancora abbisognate di pane. E siete pargoli di Dio. Giusto dunque dire. 'Padre, dacci il pane'.
   Avete timore di non essere ascoltati? Oh! no! Considerate. Se uno di voi ha un amico e, accorgendosi di essere privo di pane per sfamare un altro amico o parente, giunto da lui sulla fine della seconda vigilia, va ad esso dicendo: 'Amico, prestami tre pani perché m'è venuto un ospite e non ho che dargli da mangiare', può mai sentirsi rispondere dal di dentro della casa: 'Non mi dare noia perché ho già chiuso l'uscio e assicurati i battenti e i miei figli dormono già al mio fianco. Non posso alzarmi e darti quanto vuoi'? No. Se egli si è rivolto ad un vero amico e se insiste, avrà ciò che chiede. L'avrebbe anche se colui che a cui si è rivolto fosse un amico poco buono. Lo avrebbe per la sua insistenza, perché il richiesto di tal favore, pur di non essere più importunato, si affretterà a dargliene quanti ne vuole.
   Ma voi, pregando il Padre, non vi rivolgete ad un amico della terra, ma vi rivolgete all'Amico perfetto che è il Padre del Cielo. Perciò Io vi dico: 'Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto'. Infatti a chi chiede viene dato, chi cerca finisce col trovare, e a chi bussa si apre la porta.
   Chi fra i figli degli uomini si vede porre in mano un sasso se chiede al proprio padre un pane? E chi si vede dare un serpente al posto di un pesce arrostito? Delinquente sarebbe quel padre se così facesse alla propria prole. Già l'ho detto e lo ripeto per persuadervi a sensi di bontà e di fiducia. Come dunque uno di sana mente non darebbe uno scorpione al posto di un uovo, con quale maggiore bontà non vi darà il vostro Dio ciò che chiedete! Poiché Egli è buono, mentre voi, più o meno, malvagi siete. Chiedete dunque con amore umile e figliale il vostro pane al Padre.
   'Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,'.
   Vi sono i debiti materiali e quelli spirituali. Vi sono anche i debiti morali. E' debito materiale la moneta o la merce che avuta in prestito va restituita. E' debito morale la stima carpita e non resa e l'amore voluto e non dato. E' debito spirituale l'ubbidienza a Dio dal quale molto si esigerebbe salvo dare ben poco, e l'amore verso di Lui. Egli ci ama e va amato, così come va amata una madre, una moglie, un figlio da cui si esigono tante cose. L'egoista vuole avere e non dà. Ma l'egoista è agli antipodi del Cielo. Abbiamo debiti con tutti. Da Dio al parente, da questo all'amico, dall'amico al prossimo, dal prossimo al servo e allo schiavo, essendo tutti esseri come noi. Guai a chi non perdona! Non sarà perdonato. Dio non può, per giustizia, condonare il debito dell'uomo a Lui Santissimo se l'uomo non perdona al suo simile.
   'Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal Maligno'.
   L'uomo che non ha sentito il bisogno di spartire con noi la cena di Pasqua mi ha chiesto, or è meno di un anno: 'Come? Tu hai chiesto di non essere tentato e di essere aiutato, nella tentazione, contro la stessa?'. Eravamo noi due soli... e ho risposto. Eravamo poi in quattro, in una solitaria plaga, ed ho risposto ancora. Ma non è ancora servito, perché in uno spirito tetragono occorre fare breccia demolendo la mala fortezza della sua caparbietà. E perciò lo dirò ancora una, dieci, cento volte, fino a che tutto sarà compiuto.
   Ma voi, non corazzati di infelici dottrine e di ancora più infelici passioni, vogliate pregare così. Pregate con umiltà perché Dio impedisca le tentazioni. Oh! L'umiltà! Conoscersi per quello che si é! Senza avvilirsi, ma conoscersi. Dire: 'Potrei cedere anche se non mi sembra poterlo fare, perché io sono un giudice imperfetto di me stesso. Perciò, Padre mio, dàmmi, possibilmente, libertà dalle tentazioni col tenermi tanto vicino a Te da non permettere al Maligno di nuocermi'. Perché, ricordatelo, non è Dio che tenta al Male, ma è il Male che tenta. Pregate il Padre perché sorregga la vostra debolezza al punto che essa non possa essere indotta in tentazione dal Maligno.
   Ho detto, miei diletti. Questa è la mia seconda Pasqua fra voi. Lo scorso anno spezzammo soltanto il pane e l'agnello. Quest'anno vi dono la preghiera. Altri doni avrò per le altre mie Pasque fra voi, acciò, quando Io sarò andato dove il Padre vuole, voi abbiate un ricordo di Me, Agnello, in ogni festa dell'agnello mosaico.
   Alzatevi e andiamo. Rientreremo in città all'aurora. Anzi, domani tu, Simone, e tu, fratello mio (indica Giuda), andrete a prendere le donne e il bambino. Tu, Simone di Giona, e voi altri, starete con Me finché costoro tornano. Poi andremo insieme a Betania".
   E scendono fino al Getsemani nella cui casa entrano per il riposo. (3, 203)

Przekład polski Ewangelii: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Pallottinum, Poznań 2007 (Mt, Mk, Łk: tłum. o. Walenty Prokulski TJ; J: tłum. ks. Jan Drozd SDS)

Zapis grecki: wyd. Nestle-Aland 28

Przekład polski Poematu Boga-Człowieka napisanego przez Marię Valtortę: Ewa Bromboszcz (I-IV, VI-VII), ks. Michał Kaszowski (V), Vox Domini, Katowice (I: bez roku, II: 2010, III, cz. 1-2: 2000, cz. 3-4: 2002, IV, cz. 1-2: 2003, cz. 3-4: 2004, cz. 5-6: 2005, V: 2000, VI: 1998, VII: 1999)

Zapis włoski: Maria Valtorta, L’Evangelo come mi e' stato rivelato, Edizioni Paoline, Pisa 2001