czwartek, 30 sierpnia 2012

Majaczenia w uszach Boga

Bóg nie słucha twego majaczenia
słyszy je
ale go nie wysłuchuje
chce od ciebie słyszeć pewne słowo
stanowcze i przemyślane
nie chce słuchać kwileń
wywołanych nieświadomymi poruszeniami
On oczekuje od ciebie świadomości
i rzeczowego ruchu

wtorek, 28 sierpnia 2012

Zwarte Słowo

Słowo
stanowi spójną całość
Aby być wyrazistym i prawdziwym jak Słowo
bądź spójną całością
Niech nie będzie w tobie rozdźwięku

Pozorne osoby

Prawdziwy
jest pozornym zdrajcą
podczas gdy obłudny
to pozornie sprawiedliwy

Puste widoki

Wszystko co masz przed sobą
to puste pola pełne możliwości
wychodź na zewnątrz i obsiewaj pola
niech się zazielenią

Złudzenia miłości

Miłość chce się łudzić.
Owo łudzenie się jest przyczyną ciągłych cudów miłości.

Owo łudzenie się może być też przyczyną utraty miłości,
jeśli zapomni się o pierwotnym zamyśle samego tylko kochania

Zmysłowa mowa

Skuteczna mowa
dotyka zmysłów
i trafia do serca

Puste słowa
słowa bez znaczenia
nic nie uzmysławiają
nic nie uświadamiają
zostawiają tylko pustkę

Strawy narodów

Łakocie i mleczko
dają siłę dzieciom
dorosłych zaś żywi
mięsiwo i krew

piątek, 24 sierpnia 2012

Ojcowskie nasłuchiwanie

Najwyższy
zniża się do mnie
oczekuje na moje zdanie
nasłuchuje

Jakże kochany jesteś Ojcze
że tak ukochałeś tę nędzę
i zniżasz się do niej
i słuchasz
tak jakby ta nicość
rzeczywiście miała jakieś znaczenie

Jakże czuły jesteś Ojcze
że liczysz się ze zdaniem nędznika

Co zwiążecie na ziemi,
to zwiążecie i w niebie.
Co rozwiążecie na ziemi,
to i w niebie rozwiążecie”.


(Tak mi powiedział.
Mt 18,18)

Pożyteczna próżność

Każdy człowiek
ma w sobie odrobinę próżności
Bóg wie
że w życiu człowieka
potrzebna jest odrobina próżności
Dlatego pozwolił jej zaistnieć

Bóg dał miejsce próżności
i odtąd człowiek czuje że żyje
ma wytchnienie od codzienności
zabarwienie szarości
naprawdę wolnym się czuje
doświadcza Bożej Miłości

Miłość Boża się wyraża
w dawaniu wolności
i oczekuje od nas
samej tylko wdzięczności

Miara w próżności

Zdrowa w życiu jest odrobina próżności,
tak jak odrobina przyprawy w posiłku.

Nadmiar próżności prowadzi jednak do zatruć.
Jest niesmaczny, tak jak posiłek przyprawiony zbyt mocno.

czwartek, 23 sierpnia 2012

Lekarstwo miłosierdzia

Dla chorego świata
nie ma lepszego lekarstwa
od szczerego miłosierdzia

Słowa nadają moc działaniom
dobry zamysł nadaje im wartość
ale niczym jest to wszystko
bez owocu miłosierdzia

Podpora miłosierdzia w nowym opakowaniu

Przechodząca rozmowa

Oglądałem księżyc
i milczałem.
Pojawiła się kobieta
i rozmawiałem.
Teraz znowu jestem sam.
Księżyca nie widać,
kobieta odeszła,
a ja nadal milczę.

Świadoma prawdziwość

Bądź prawdziwy
świadomy swych słabości
i swych mocy
przyznaj się do nich
bądź prawdziwy ponad wszystko

Użycie możliwości

Działaj wedle mocy
odsuń na bok słabość

Słabości

Czymże są słabości?
Naszym niedostatkiem
chceniem czegoś
czego się nie widzi
są dążeniem do nieświadomości
ucieczką od odpowiedzialności

wtorek, 21 sierpnia 2012

Przypomnienie Światła

Przypomnijcie sobie wszyscy
że Bóg jest miłością
kwiecistą światłością
i radosnym śpiewem

Celowy zamysł

Zamysł musi mieć swój cel
bez celu nie będzie spełniony
zamysł bezcelowy
to nierzeczywistość

Gorsząca prawda

Mówienie prawdy
jest jak wywoływanie szatana
wzbudza oburzenie
u obłudnych ludzi

Zanim więc coś powiesz
wycisz się i uspokój
abyś był gotowy
na wybuch bliskiej burzy

Mów łagodnie i dosadnie
abyś nie dał porwać się wzburzeniom

Co trzeba powiedzieć
to trzeba powiedzieć

Pochwała mocy języka

Mocy języka
krępujesz i uwalniasz
zatruwasz i leczysz

wysławiam Ciebie
Słowo
mocy języka

dzięki Tobie
śpiewałem w wesołości
żaliłem się w żałości
milczałem w miłości

bez Ciebie
nie poznałbym Dobra
nic dobrego bym nie wymówił
nic dobrego nie uczynił

Słowo Ojca do igrającego dziecka

chłopcze
usłyszałem w tobie fałsz
i chciałem dostroić twój instrument
aby ładniej zabrzmiał

wierz mi
nikt nie chce słuchać fałszerzy

...choć i w fałszu jest muzyka

Rozdźwięczne narodziny

w narodzinach
jest już dźwięk śmierci

Słowa natchnione

Człowiek jeśli mówi z natchnienia Ducha Świętego,
wyraża prawdę Boga.
Nie jest ona zmieszana z ludzkimi sprawami.

Jest czysta, trudna do pojęcia.
Słowa Miłości są prawdziwe. Wszystkie.

Filozofowie nie zrozumieją tej prawdy,

bo zatrzymują żywą myśl i rozbierają ją na części.

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Zabawa światowego życia

Życie w świecie jak ruletka
drogi świata pogmatwane
prawdy świata zwodnicze
kręć sobie ruletką
wejdź w zagmatwanie
daj się uwieść złudom
ale nie zapomnij
że to tylko gra
tylko krzątanina
tylko uwodzenie
zabaw się tym
wejdź w to
ale nie zapomnij
jakie to w istocie

 
stawaj wciąż ponad tym

Iskry dla zapalnych

Z iskier nie będzie ognia
jeśli nie znajdziesz tworzywa
dobrego na podpałkę

kamieni iskrą nie zapalisz
nawet ogień choćby był gorący
z trudem je przetopi

zapalaj miłością
tych co dadzą się zapalić

Poszukiwana

Sprawiedliwi
nie są już sprawiedliwymi
obłudnicy
to ich nowe imię
szukam Bezbożnicy
ostatniej sprawiedliwej

„Pan rzekł do mnie
«Idź! Pokochaj jeszcze raz kobietę,
która innego kocha i cudzołoży»”
(Oz 3,1).

Bezbożnica

Nie znasz prawdy
to jej nie wyznawaj
nie słuchasz prawdy
to nie czuj się prawym
Bezbożnica lepsza jest od ciebie 

sprawiedliwa w swoim błędzie

 Bezbożne i pyszne dziewczyny
z zespołu Pussy Riot
skazane za wyznanie swojej prawdy

Trudne przemiany

Z prawdziwie błądzącej
da się zrobić prawdziwie postępującą
z obłudnie postępującym
wydaje się to niemożliwe
 
w mocy miłości jednak
wszystko jest możliwe

Gwieździste życzenia

Niech gwiazdy cię prowadzą
i Ten, który daje im natchnienie,
nazywając je wszystkie po imieniu!

niedziela, 19 sierpnia 2012

Boski Ktoś

   Często człowiek nie myśli o Bogu i nie stara się Go poznać. W takim stanie powszechna staje się myśl, że Bóg jest czymś, a nie kimś. Czy to poprawne nazywać Boga czymś? Nie, uwłaczające. Bo wyobraźmy sobie na przykład jakby to wyglądało, gdybyśmy jakąś znaną lub nieznaną nam osobę nazwali czymś albo gdybyśmy traktowali kogoś jak rzecz, a nie jak osobę.
   Jednak czy Bóg rzeczywiście jest osobą? – zadają sobie pytanie osoby wątpiące albo poszukujące. Zapewne nie jest rzeczą, ale właśnie osobą. Rzecz bowiem nie porusza się sama z siebie, ani nie porusza czegoś albo kogoś. Rzecz nie jest świadoma, ani nie uświadamia. Są to ściśle własności osoby – poruszanie się samo z siebie, poruszanie czegoś albo kogoś, bycie świadomym i uświadamianie. Bóg jest więc osobą.   Zdarza się jednak, że mówimy o rzeczach – „to coś mnie rusza”, „poruszyło mnie to”, „to do mnie przemawia”, „uświadomiło mnie to” itd. Wydaje się więc, że rzeczy mają w sobie jakąś Boską własność, a nawet, że tym czymś, co porusza, przemawia, uświadamia, jest sam Bóg. Na tej podstawie wydaje się, że Bóg może być czymś.
   Jednak przyjrzyj się tym rzeczom, które jak mówisz, poruszają, przemawiają i coś uświadamiają. Czy to one same przez się tak działają, czy też stoi za tym jakiś inny czynnik? Otóż rzeczy same z siebie nie poruszają, nie przemawiają, ani nie uświadamiają. To w ruchliwej świadomości pojawia się myśl, która widzi znaczenie w czymś stałym i niezmiennym.
   Rzeczy stoją, mają jakieś własne znaczenie. Osoba myśląca patrząc na te rzeczy, zaczyna widzieć możliwości ich użycia, i w ten sposób stałe rzeczy, nic same z siebie nie mogące, wprawiają w ruch myśli osoby myślącej. To nie rzeczy powodują ruch, a ktoś ponad rzeczami pobudza do ruchu.
   Świadomość wszystko oświecająca – Bóg – Osoba ponad wszystkimi osobami – nadaje jasność rzeczom i przez rzeczy pobudza do ruchu, a nawet do spoczynku. To ktoś nadaje wartość czemuś. Coś samo z siebie nie ma żadnej wartości. Nie jest więc tak, że coś porusza, coś przemawia, coś uświadamia, ale w istocie to ktoś przez coś porusza, ktoś przez coś przemawia, ktoś przez coś uświadamia.
   Bóg jest więc istotnie Bogiem żywych, a nie umarłych (Łk 20,38). Bóg jest Życiem (J 14,6) – Życiem w całej rozpiętości – stanowiącym osobę. Nie jest to życie, które jest czymś kruchym i przemijającym, ale Życie Wieczne, bogate w cnoty i rozmaicie działające, tak jak żywa osoba, a nie jakiś przelotny przebłysk trwający przez chwilę. Tak, Bóg to Ktoś, a nie coś.

Bezimienny Ktoś

   Boga poznaje się jako Bezimiennego. Ten Bóg, który kiedyś objawił się pod imieniem Jestem-który-Jestem okazuje się Bezimiennym przy wszelkiej próbie poznania. Niemożność pojęcia, określenia, nazwania, wyrażenia i wyobrażenia sprawia, że umysł myślący nie jest w stanie zamknąć Boga w jakimś jednym imieniu i wybiera nieokreślanie, niepojmowanie, nienazywanie, niewyrażanie i niewyobrażanie w odniesieniu do Króla Bytów. Ostatecznie więc, umysł nie uchwytując niczego szczególnego, zostawia Boga jako Bezimiennego i tym działaniem odwrotu od pojęć – swym zaprzeczeniem – nadaje Mu imię bez imienia.
   Czy Ten Bezimienny, Przenikający Wszystko, We Wszystkim Się Przejawiający, jest osobą? Wydaje się, że nie jest, bo nie może być osoby bez imienia, osoby nieokreślonej. W wąskim ludzkim pojmowaniu taka myśl wydaje się słuszna. Jednak nie jest ona prawdziwa w istocie. Otóż Ten, którego nie możemy nazwać, ani niczym nie określić, przez samą swą nieokreśloność i bezimienność zyskuje przydomek Bezimiennego. Z pustki nienazywania wyłania się więc samoistnie imię Bezimiennego. Zatem nawet nie będąc nazwany szczególnym imieniem, Bóg pozostaje osobą. On – osobliwy w bezimienności – jest osobą o imieniu bez imienia.

Facebook

Imię w księdze twarzy
przy imieniu obrazek
kilka zdań za wizytówkę
własne obrazki dźwięki zdania
i znaczki upodobania
przy cudzych obrazkach
cudzych dźwiękach
cudzych zdaniach
w których oglądamy siebie
i siebie słyszymy
siebie czujemy
siebie rozpoznajemy
 

czy tym wszystkim
jesteśmy?
czy to wszystko
daje poznać nas?
rozszczepione osobowości
niewyraźne twarze
zagadkowe zdania
niespójne obrazy dźwięki
wciąż zostaje tajemnica

księga twarzy
nic nowego
poza tym

kim już jesteśmy
wielką tajemnicą

Spuścizna

Co zostanie z nas po śmierci?
Zdjęcia? Zdania? Domy? Ubrania? Dzieci?
Nic z tego nie zostanie,
wszystko jak cień minie.
Tylko miłość wciąż trwać będzie,
jeśli jej udzielisz,
jeśli ją wyrazisz,
jeśli ją pokażesz

Wygody niewygody

Do wygody łatwo się dostosować
trudniej do niewygody
wygoda w niewygodzie to już doskonałość

czwartek, 16 sierpnia 2012

Świątynne głosy

Nie przepuszczaj przez siebie wielu myśli
jesteś świątynią
tutaj nie gada się od rzeczy
nie papla się
i nie mamrocze
tutaj śpiew
milczenie
albo ciche wzdychanie
a najwyżej kazanie

Obrona zamysłu

Gdy w twej duszy
wzejdzie dobry zamysł
jasny tak jak słońce
strzeż go dobrze
oto wola Boża
nie daj jej zatłumić
rób wszystko by spełnić
oddal sprzeczne głosy
wykonaj ten jeden

Tok myśli

Pozwól toczyć się myślom,
ale nie daj im się porwać.

Jasna twarz

Widok jednej uczciwej twarzy
może rozjaśnić cały dzień.

Na wybujałość życzeń

   Wybredni ludzie, stawiacie sobie niedorzeczne cele, a później prosicie Boga, aby wam je spełnił. Ale Bóg nie jest sprawcą niedorzeczności, nie przeczy sam sobie. Widzieliście jak wykonuje cuda i pomyśleliście, że może i dla was zdziała cud. Rzeczywiście, cud może zdziałać, ale nie dla złości, nie dla waszej krzywdy, ale dla dobroci, dla łaski i zbawienia. Dzieła Boże nazywacie w duszy niedorzecznościami, a nie dostrzegacie, że to myślom waszym brak jest rzeczowości. Złudzenia, złudzenia. Karmcie się złudzeniami, ale nie proście, żebym to ja was nimi łudził. Prawda nie zna złudzeń i nie będzie łudzić.

Niepomyślność

   Bóg może nie spełniać Twoich życzeń, jeśli masz niewłaściwe wyobrażenie o chcianym dobru, albo jeśli jesteś niewłaściwie ukształtowany do otrzymania chcianego dobra. (Oprócz tego jest mnóstwo namiętności, które stają na drodze do celu i odrywają od pierwotnego zamysłu. Bywa więc, że dobre życzenia nie spełniają się przez uleganie sprzecznym namiętnościom.)
   Możesz mieć myśl o jakimś dobru, ale nie rozumieć w pełni jak właściwie korzystać z tego dobra, jaka jest jego istota i rzeczywistość. To właśnie nazywa się niewłaściwym wyobrażeniem o chcianym dobru. Ma się jakieś mgliste wyobrażenie o dobru, ale nie widzi się go w prawdzie. Dorabia się do niego inne wyobrażenia niewspółgrające z nim samym i czyniące je niedorzecznym. Te różne dodatkowe wyobrażenia związane z różnymi innymi chęciami przesłaniają istotę głównego celu i nie pozwalają widzieć go jasno. W ten sposób rzeczywistość tego celu zostaje zamglona i z biegiem czasu przestaje się wierzyć, że w ogóle jest on możliwy do spełnienia. Gubi się istotę i cel. Dawne życzenie staje się snem – nierzeczywistą mrzonką. Ten sen nakłada się później na całe postrzeganie rzeczywistości i nie pozwala sprawnie działać. Człowiek staje się jakby kulawy i okaleczony – spowolniony lub usidlony przez sen.
   Możesz mieć myśl o jakimś dobru, ale nie być odpowiednio przygotowany do jego otrzymania. W takim przypadku dobro stanie się złem. To właśnie nazywa się niewłaściwym ukształtowaniem do otrzymania chcianego dobra. Dziecko nie znając właściwego przeznaczenia wszystkich rzeczy, może sobie wyrządzić krzywdę przez którąś z nich. Matka na przykład może użyć żelazka do prasowania, ale dziecko nie znając żelazka, może się nim sparzyć. Matka może użyć noża do krojenia chleba, ale dziecko może tym samym nożem ukroić sobie palec. Dziecko chce polecieć na księżyc, ale nie ma możliwości. Dziecko chciałoby gwiazdki z nieba, ale ona jest wysoko i daleko.
   Trzeba więc zawsze jasno ocenić, czy jest się właściwie ukształtowanym do otrzymania chcianego dobra. Jeśli takim się nie jest, to robić wszystko, aby takim się stać. Jeśli wydaje się to niemożliwe, to zastanowić się, czy to może nie cel jest nierzeczywisty. Zdarzyć się może, że chce się czegoś ponad własne siły. To również jest nierzeczywistą mrzonką. Jeśli jednak ma się siły albo jeśli uważa się, że można je zdobyć, to należy robić wszystko, aby dopiąć celu, to znaczy aby stać się godnym chcianego dobra. Jeśli mimo to, w toku wydarzeń okaże się, że nie ma się wystarczających sił, a wcześniejsze życzenie było nierzeczywistą mrzonką, to nie zniechęcać się. Ta mrzonka, nawet jeśli byłaby nierzeczywista, jest dobra, bo pobudza do dobra – do stawania się lepszym, i zbliża do doskonałości.
   Sprawdzaj więc dobrze siebie, własne życzenia, ich istotę i cel, oraz możliwości ich spełnienia. Rób wszystko w jasności. Poszukuj jasności, nie oszukuj siebie. Pytaj własnego sumienia, w czym mogłeś zawinić albo jakie są twoje siły i zalety, i jak je wykorzystać.
   Sprawdzaj też otoczenie. Czy jest w nim twój wymarzony skarb? Czy może jest on nieziemski, nierzeczywisty, przebywający tylko w tajnikach twej duszy? To trzeba wiedzieć, że większość ludzkich życzeń znajduje spełnienie w niebie, ale tu na ziemi są niemożliwe do spełnienia, bo nie pozwalają na to okoliczności. Dobrze więc rozgranicz między skarbem ziemskim a niebiańskim.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Zalążek tajemnic miłosnych Różańca

Tutaj się rozpoczynają tajemnice chrześcijanina, czyli tajemnice duszy zatopionej w miłości Boga. Zostały one nazwane tajemnicami miłosnymi albo tajemnicami tajemnic. W nich jak w zalążku zawarte zostały wszystkie tajemnice. To wyciąg znaczenia ze wszystkich tajemnic; wcześniej niewyrażony, teraz ujawniany.

wtorek, 7 sierpnia 2012

Noc świetlista

Noc
cichną głosy świata
i wyraźniej da się słyszeć
głos najczystszy z nieba
gasną światła świata
i wyraźniej da się widzieć
światło własnej duszy
przechodzą w spoczynek zmysły
a budzi się umysł
 
W zespoleniu z Świętym Duchem
noc najciemniejsza
staje się jaśniejsza
i niesie natchnienie
nadchodzącemu dniowi

Nocne trwanie

Noc bez spania
to sposobność
bycia sam na sam z miłością
sposobność
niewymownej pieszczoty
z dala od zgiełku świata
sposobność 

cichego płaczu
kojącego wszystkie rany

Wymuszacze

Nie mówi do mnie
kto mówi „musisz”
ten ktoś mówi obok
a nie do mej duszy

Spotkanie Niewyrażalnego

Wiedz, że Bóg jest niewyrażalny.
Żeby więc spotkać Boga,
wejdź w przestrzeń niewyrażalności.

Pieszczota beznamiętna

Smakuj pieszczoty
uciszającej zmysły.
Patrz w niebo Myśli.

Z jednego miejsca

Spotkasz wszystko
niebo spotkasz
piekło spotkasz
nie ruszając się z miejsca
na twojej własnej ziemi
w świecie twojej duszy
ujrzysz wszystko
i niebo
i piekło

Życie z ciężarami

Pozwól być swoim ciężarom
usiądź
złóż je
nie trzymaj kurczowo

kiedy je odkładasz
siły powracają
żeby je znów podnieść
potrzebujesz siły
żeby nabrać siły
musisz je odłożyć

różne sprawy przytłaczają
nie zajmuj się nimi zbytnio
pozwól sobie odpocząć
żeby móc udźwignąć ciężar

czwartek, 2 sierpnia 2012

Otwarte ciało

Pokazuj znaki otwartości
ciałem pokazuj
że jesteś otwarty
ciałem pokazuj
że jesteś wolną przestrzenią
w której można się poczuć swobodnie

Miłosne życie

bądź miłością
przemieniaj miłością
tryskaj miłością

Nawroty zła

Wyobraź sobie, że wypędzasz chmarę natrętnych owadów z mieszkania przez okno, a później po wypędzeniu zostawiasz okno otwarte. Owady prędzej lub później powracają. Tak samo jest, gdy wypędzasz zło z duszy przez otwory zmysłów i umysłu, a później po wypędzeniu zostawiasz zmysły i umysł nadal otwarte. Zło prędzej lub później powraca.

Więcej niż okruchy

Człowiek ma więcej do spełnienia w życiu
niż tylko dawanie okruchów.
Okruchy też są potrzebne, ale zawsze się znajdą.
Oprócz nich są jeszcze rzeczy cenniejsze.

środa, 1 sierpnia 2012

Istotna dobroć

Możesz powiedzieć wiele, bardzo wiele.
Wiele, bardzo wiele możesz zrobić.
Ale niczym to będzie, jeśli nie będzie dobroci.
Istotą wszystkiego jest dobroć,
i tylko dobroć nadaje wartość słowom i czynom.

Bez zwłoki

Działaj szybko
kiedy pomysł dobry
nie poddaj się wątpliwości

posłuchaj
i działaj

Podanie kubka

Widziałeś człowieka, który przy kasie chciał płacić pustą kartą i nie miał przy sobie żadnych pieniędzy, a myślał tylko o ugaszeniu swojego pragnienia. Dlaczego nie zapłaciłeś za niego, skoro było cię na to stać? Czy nie starcza ci na łasce?

Natychmiastowe działanie

Masz robić dobro?
Rób je zaraz.

Teraźniejsze przebudzenie

Rozejrzyj się wokoło
dzień oczekuje twej dobroci
czyń dobro już teraz

Dawny przyjaciel

Spotkałeś dawnego towarzysza, tak dawnego, że zapomniałeś już jego imienia. Jednak wciąż jeszcze pamiętasz jego twarz i on pamięta twoją. Dlaczego się nie przywitasz, nie wypowiesz ciepłego słowa, nie pokażesz, że wciąż pamiętasz? Pokazuj, że pamiętasz. Pamięć to znak, że kochasz. Pokazuj, że kochasz. W miłości ożyjesz i ożywisz.

Nie obcy

Nie rób się obcym dla towarzyszy.
Bądź przystępny dla nieznajomych.
Stań się dla wszystkich przyjacielem.