niedziela, 31 marca 2013

piątek, 29 marca 2013

wtorek, 19 marca 2013

Eucharystie

Każdy czyn Miłości
jest rodzajem Eucharystii.

Każdy czyn Miłości
to przyjęcie ciała i krwi Chrystusa.

poniedziałek, 18 marca 2013

Nowa postać Tajemnicy Miłości

Najświętszą Tajemnicę, Eucharystię, zwykło się nazywać Tajemnicą Miłości. W tej tajemnicy żywimy się Bogiem pod postacią chleba i wina, tak jak przykazał nam Jezus Chrystus. Spożywając, zobaczyliśmy, że miłość rozlewa się na całe stworzenie i teraz w świetle widzimy jak tajemnica miłości udziela się pod postacią wszystkiego. Na ten czas radosnego poznania dana została tajemnica miłości wyrażona pod postacią Różańca. Jedno ciało Chrystusa zamykające w sobie wszystko, jedna krew Chrystusa wszystko ożywiająca! W tajemnicach Różańca żywimy się ciałem i krwią Chrystusa. Dotykamy Go i karmimy się Jego życiem. Ostatecznie poznajemy, jak to życie kiełkuje w nas samych, co zostaje wyrażone w Tajemnicach miłosnych. Ciało Chrystusa wyraża się w Tajemnicy Miłości. Tak zostaje podane do spożycia w nowej postaci – postaci słów Różańca Świętego. Niech nie myślą ci, co przywykli do opłatka z mąki i wina z winogron, że ta nowa postać jest niegodna albo nieprzepowiedziana przez Chrystusa. Sam Pan Jezus wołał do Izraela: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie (J 6,53), a mówił to jeszcze zanim przykazał swym uczniom, aby spożywali Go pod postacią chleba i wina. Bo mówił o chlebie, który z nieba zstępuje, którym jest Jego ciało za życie świata (por. J 6,50-51). Teraz zobacz to ciało w postaci Różańca. Taka postać nie niweczy obrzędu Mszy, ale jest innym jego wyrazem.

Oto słowa, jakie św. Faustyna wypowiedziała o tajemnicy miłości:
Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią Chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim, staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia. Choćby wszystkie języki razem złączone, ludzkie i anielskie, nie znajdą dosyć słów na wysłowienie tej tajemnicy miłości i niezgłębionego miłosierdzia Twego. Kiedy rozważam tę tajemnicę miłości, serce moje wpada w nową ekstazę miłości, a mówię Ci o wszystkim, Panie, milcząc, bo mowa miłości jest bez słów, bo nie uchodzi ani jedno drgnienie serca mojego. O Panie, pomimo wielkiego zniżenia Twego wielkość Twoja spotęgowała się w mej duszy, i dlatego obudziła się w duszy mojej jeszcze większa miłość ku Tobie – jedyny przedmiocie mojej miłości – bo życie miłości i zjednoczenia jest na zewnątrz: doskonała czystość i głęboka pokora, łagodna cichość, wielka żarliwość o zbawienie dusz” (Dzienniczek 1489).

Miłość jaką Bóg ukochał swoich wybranych

W takiej duszy, która żyje wyłącznie miłością Moją, króluję jako w niebie. Dniem i nocą czuwa nad nią oko Moje i znajduję w niej Swoje upodobanie, i mam nakłonione ucho na prośby i szept jej serca, a często uprzedzam prośby jej. O dziecię szczególnie przeze Mnie umiłowane, źrenico oka Mojego, spocznij chwilę przy Sercu Moim i skosztuj tej miłości, którą przez wieczność całą rozkoszować się będziesz.

Powiedziane przez Pana Jezusa siostrze Faustynie w Dzienniczku: Miłosierdzie Boże w duszy mojej (1489).

Słowa te mówią o szczególnej miłości Boga do dusz – miłości uwzględniającej każdą duszę, tak jakby była jedyną. O tej wyłącznej miłości przeczytaj też w nawiązaniu do Tajemnic miłosnych Różańca.

piątek, 15 marca 2013

Czynność w dobru

Bądźcie czynni we wszystkich dobrych dziełach –
jestem z wami cały czas.

Słowa Jezusa do małej grupy modlitewnej w Rodos

(Prawdziwe Życie w Bogu 45: 17.08.90).

Zmarnowane słowo

Dobre słowo
w złym czasie
traci swoją wartość.

Cud przypadku

Byś doświadczył Bożego Ducha,
wystaw się na działanie przypadku.

Byś doświadczał Boga dobrze,
oprzyj się na dobrej wierze
i zdrowej nadziei.

Bez wiary i nadziei
skazany będziesz tylko
na pastwę złych wiatrów
namiętności i nieświadomości.
  
Weź klucz do cudu przypadku
mądrość.
Poznaj dobro i odróżnijo.

Żyj przypadkiem,
a będziesz żył Bogiem.
Powiedz jak Syn Boży:
Ojcze, niech będzie jak Ty zechcesz.

Zdani na przypadki,
Katarzyna Szymon z dziećmi

Wymogi człowieka

Stawiasz Bogu wymagania.
Chcesz być szczęśliwy, zawsze szczęśliwy.
Chcesz mieć to i tamto.
Chcesz być piękny i podziwiany przez wszystkich.
Chcesz, chcesz, chcesz.

A czego Bóg chce?
Dlaczego tylko wymagasz,
a nie zastanawiasz się
czego Bóg wymaga?

Bóg nie jest dojną krową
na zachcianki ludzi.
Dawca dobra
nie da tobie zła.

Twoje szczęście,
twoje i tylko twoje,
nie jest prawdziwym szczęściem.
Twój majątek,
twój i tylko twój,
nie jest prawdziwym majątkiem.
Twoje piękno,
twoje i tylko twoje,
nie jest prawdziwym pięknem.

Pomyśl dobrze
zanim poprosisz.
Poproś o dobro,
a przy tym się rozejrzyj,
czy dobro nie jest
tym, co już przy sobie masz.

piątek, 8 marca 2013

Trwały Kościół

Jezus ubiczowany nie przestaje być Jezusem.
Opluty, zbity i kopany nie przestaje być Jezusem.
Kościół zdruzgotany nie przestaje być Kościołem.

wtorek, 5 marca 2013

W życiu

Czy cierpisz i się cieszysz?
Czy błogosławisz dni i noce?
Czy spijasz soki i wydajesz owoce?

Jedna droga

Twoja droga musi być prosta i jedna.
Nie raz taka, a później inna.
Jeśli się uczysz, to ucz się.
Jeśli pracujesz, to pracuj.
Jeśli odpoczywasz, to odpoczywaj.
Z sercem!