sobota, 31 stycznia 2015

Współbracia

Na co słowo „współbracia”? Czy bracia już z założenia nie są tymi, którzy prowadzą wspólne życie? Na cóż więc to słowo? Aby wybić się w pysze, wyróżnić szczególnych odmieńców, odciętych od społeczności, mówiących: „My trzymamy ze sobą – jesteśmy współbraćmi, a pozostali to inna brać – poza nami, wybranymi”. Współbracia to zatem niedoskonali bracia.

poniedziałek, 26 stycznia 2015

W aktach

Papiery, złudzenia, jestem człowiekiem
imię, nazwisko, urodzony
sterty wiadomości
był tam i siam
robił to i owo
oto on
wyliczony rachunek prawdopodobieństwa
użyteczne ruchome mięso
gadające i rozumne

czy wspomni ktoś jeszcze na duszę?

Łódź (Boat),
 szczegół z rysunku Akiane Kramarik
(zamieszczono za zgodą http://akiane.com/)

sobota, 24 stycznia 2015

Kłamstwo

Kłamstwo jest grzechem,
ale wszystko, co odpowiada prawdzie nie jest grzechem.

(…)

Kłamstwo to dziecko demona.

Św. Ojciec Pio, Consigli, esortazioni di Padre Pio da Pietrelcina, Sicilgrafica, Palermo 1953. Przekład z języka włoskiego: Jakub Szukalski.
 
Archanioł Michał na Sądzie Ostatecznym
(namalował Rogier van der Weyden między 1443-1446)

środa, 21 stycznia 2015

Skupione na Jednym

Kiedy czujesz, że serce twe bije tylko dla jednej osoby,
nie bój się, że obrażasz tym Boga.
Serce jest jedne w miłości
i gdy kocha, to w całości.
Przez jedną osobę zwraca się do Najwyższego
i w czystości jednego ognia z Najwyższym się łączy.

Kiedy byłam złączona z jedną [Osobą Boską], to także byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami – tak samo jak z jedną. Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty”.

Św. Faustyna, Dzienniczek: Miłosierdzie Boże w duszy mojej 911

Wypuszczenie ptaka (Releasing a Bird),
Akiane Kramarik (zamieszczono za zgodą http://akiane.com/)

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Ostateczność i niedochodzenie

Jeden jest cel ostateczny wszystkiego.
To Dobro.
Wszystko do Dobra zmierza,
ale nie wszyscy do Dobra dochodzą.
Są tacy, którzy wybrali drogę złą
i dochodzą do zła.
Nie dochodzą do końca
i nie mogą go doświadczyć.
Wybrali błądzenie.
W świetle Dobra
nawet to zło prowadzi do Dobra,
ale w cieniu zła
to zło jest beznadziejne.
Nie ma dla niego zbawienia.

wtorek, 13 stycznia 2015

Utrata godności

Zaprzedani szatanowi przestają być dziećmi Bożymi, przestają być stworzeniami. Im bardziej postępują w tym zaprzedaniu, im bardziej je potwierdzają, tym trudniej będzie im wrócić do łaski dzieci Bożych i do sposobu bycia Bożego stworzenia. Bóg wyprowadza wszystko z niczego, wyciąga dobro ze zła, ale jest taka nicość, która chce pozostać nicością i takie zło, które chce pozostać złem. Bóg jako Zbawiciel nie odbiera wolności tej nicości i temu złu. Bóg to Duch darzący wolnością, także w tym, co sprzeczne jest z naturą Boga. Ta wolność, którą Bóg daje, może przekonać o Jego Wielkiej Miłości, ale dla głupców jest to tylko zguba – wybieg dla samowoli.

Zagadka

zniewala zmysły
wyzwala duszę
co to?
to Miłość

czwartek, 8 stycznia 2015

Dwie upartości

   Ludzie o silnej woli są tak utwierdzeni w swojej wierze, że nic nie jest w stanie ich ruszyć, choćby to były burze czy pioruny. Włożysz ich do pieca, ogień ich nie stopi. Jedni z nich są zakorzenieni w wierze dobrej, a inni w złej. Oba rodzaje są niezmiernie uparte – jedni w miłości, drudzy w nienawiści.

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Chleb powszedni

Cierpię tylko, kiedy nie cierpię.

Św. Ojciec Pio, Consigli, esortazioni di Padre Pio da Pietrelcina, Sicilgrafica, Palermo 1953. Przekład własny z języka włoskiego.

sobota, 3 stycznia 2015

Miano głupca

Człowiek bez pamięci nazwany będzie głupcem.
Dlatego też Jezus Miłosierny,
puszczający w niepamięć grzechy,
bywa głupcem osądzany.

piątek, 2 stycznia 2015

Zabicie duszy

Nienawiść zabija duszę – odbiera jej życie, jakim jest Miłość, Duch Święty. Przez nienawiść dusza przestaje być stworzeniem i staje się jakby unicestwiona. Dlatego Jezus przestrzega: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).

Nieśmiertelności

   Mówimy o duszy jako nieśmiertelnej, ale ona może być nieśmiertelna w życiu i nieśmiertelna w śmierci. Nieśmiertelność w śmierci to rzeczywistość piekła. Mówimy o sprawach nadprzyrodzonych, których język nie jest w stanie wyrazić. Dochodzimy więc do sprzeczności, takich jak zabicie nieśmiertelnej duszy.