piątek, 30 maja 2014

Dzieło woli

Gdzie wola, tam osoba.
Wedle woli jesteśmy kształtowani.

Rzeczy i osoby

Dzieła działają.

Wyznacznikiem osoby jest obecność woli. W jaki sposób dzieła mogą być osobami? Wszystkie dzieła mają zaszczepioną w sobie wolę twórcy. Osobliwością jest, że są przeznaczone do spełniania właściwego sobie zamysłu nadanego przez twórcę. Dzieła widziane jako przedłużenie twórcy mają na sobie znamiona osoby i istotnie działają w imieniu twórcy, tak jak żywe osoby.

W imieniu

Działam w imię czegoś,
          ale w imieniu kogoś.
W imieniu Ojca, Syna i Świętego Ducha.

Nie u siebie

„Moja świadomość własnego ja
nie objawia mi żadnego prawa”.

Emmanuel Lévinas

Widzę siebie w lustrze
w drugiej osobie
we własnym działaniu
dopiero w innym
objawiam się sobie

​Moja świadomość ja
nic mi nie przedstawia.

Spełnienie w innym

Możesz być zamkniętym orzechem
albo rozrastającą się winoroślą.
Możesz być kamieniem
albo rwącą rzeką.
Jednak wszystko, co żyje
spełnia się w rozrastaniu
i udzielaniu siebie innym.

czwartek, 15 maja 2014

Nasze mienie

Mamy przestrzeń, ale wciąż za ciasno;
mamy czas, a ciągle gonimy;
mamy środki, ale brak jest celu;
mamy zastawione stoły, ale puste brzuchy;
mamy wygody, a jeszcze wierzgamy;
mamy wynalazki, wciąż siebie nie znamy;
mamy siebie obok, a stoimy w dali;
nic nie mamy, umykamy,
wiatr porywa myśli,
ziemia dusi słowa,
zjawy łudzą duszę.
Nie, nie mienia nam potrzeba.
Światła zrozumienia,
byśmy otrzeźwieli
i wskrzesili Miłość.

sobota, 10 maja 2014

Dzień dobry

Bóg stworzył światło
widział je dobre
i nadał mu nazwę dnia

teraz ten dzień
niech Tobie wciąż świeci
i będzie Ci dobry
takim jak stworzył Go Bóg

sobota, 3 maja 2014

Mój czas

Moje teraz rozciąga się na wieczność,
moje jutro już się zaczęło,
moje wczoraj jeszcze nie skończyło.