poniedziałek, 28 października 2013

Skraje prostoty

Prostota
bliska jest prostactwu.
Najlepszy twórca
bliski jest banału.

Szacunek dla władz

Wszystkim zwierzchnikom należy się szacunek
przez zadanie jakie zostało im powierzone.
Należy się szacunek niezależnie od tego,
jak to zadanie jest przez nich wykonywane.

wtorek, 15 października 2013

środa, 2 października 2013

Istota Różańca

Odmawiać Różaniec
to wyrażać życie Jezusa.
Nie ma to być wyrażanie
samym tylko słowem,
ale myślą, mową i uczynkiem.
Myślą, mową i uczynkiem
wyrażać życie Zbawiciela
to istota Różańca.


Matka Boża nawołuje,
aby odmawiać go codziennie.
Wymaga Ona przez to,

aby człowiek żył duchem Zbawiciela.
Odmawianie słów Różańca
i obracanie paciorków
jest do tego pomocą,
ale nie jest istotą.
Istotą jest pamięć
i wejście w ducha Zbawiciela,
życie Miłością.

Odmawiajcie codziennie Różaniec –
żyjcie cały czas Miłością.