wtorek, 30 września 2014

Nieodzowne

Nie wstydź się znaku krzyża –
krzyża „ja”,
krzyża upodobań,
krzyża skłonności,
krzyża samotności,
krzyża towarzystwa,
krzyża modlitwy,
krzyża pracy,
krzyża radości,
krzyża smutku.
Noś wszystko bez wstydu.
To jest twój święty krzyż.

Opatruj rany, podnoś się, oczyszczaj,
nieś twój święty krzyż.


Trwałe

Przejeżdżając przez Katowice, zauważyłem wielki budynek biurowy właśnie wybudowany w pobliżu kościoła. Nieopodal jeszcze jeden budynek dopiero się budujący. Obok tablica z reklamą: „Biznes staje się rzeczywistością”. Na to Bóg powiedział mi do serca: „Kościół jest rzeczywistością”. 
 

niedziela, 28 września 2014

Poznawanie świata

Kto chce prędko, ten wszytek świat schodzić,
       Musisz pierwej w taki cel ugodzić,
Aby przeczedł ty księgi do końca, [przeczedł – przeczytał]
       Wzwiesz o wszystkim pod okręgiem słońca.
Jeśli im chcesz prawdziwie uwierzyć,
       Możesz ziemię, góry, rzeki zmierzyć,
I żeglować kędy chcesz na morze,
       Gdzie zachodzą albo wschodzą zorze.
Będziesz wiedział na świecie przygody,
       Prace, zyski, pożytki, i szkody.
Siedząc doma, nie chodząc w oględy,
       Możesz zwiedzić wszytki kąty wszędy.
Będziesz inym człowiekiem na świecie,
       Gdy obaczysz co się na nim plecie.
Jako ten świat już na wszystkim schodzi,
       Ziemia nie tak swe pożytki rodzi,
Takież ludzie słabszy się już rodzą,
       Jako pirwej sta lat nie dochodzą.
Wszytki znaki są skończenia świata,
       Skoro miną naznaczone lata.
Radzę tedy wszytkim za pogody,
       Aby szukał z Panem swoim zgody,
Boć nie długo to rozkoszne ciało,
       Tu na ziemi będzie się kochało.
Musim z niego na ine rozkoszy,
       Gdy precz z niego śmierć duszę wypłoszy.
Kto wczas dobrze tu sobie poczynał,
       Tam w radości będzie odpoczywał.
Ale kto źle, wrzucą go przezdzięki [bez łaski]
       Na otchłani i piekielne męki.

Marcin Bielski, Kronika wſzytkyego ſwyata..., Kraków 1551. Zapis uwspółcześniony. 

sobota, 27 września 2014

Warunek Dobra

Nie wolno ci grzeszyć (por. Mt 14,4),
jeśli chcesz mieć życie wieczne.

Zagłada

Bóg pozwala człowiekowi na zatracenie samego siebie. Człowiek ma wolność wybrać nienawiść i odejście od Boga. W tym odejściu od Bożej Miłości i zapomnieniu Litości może dojść do tak wielkiej zatwardziałości, że nie będzie już miejsca dla łaski, a tylko potępienie.

piątek, 26 września 2014

Jestem

Jestem Jestem (Wj 3,14).

ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι Κύριος (Iz 45,19)

Wielka osobowość

Pomieść w sobie wszystko kim jesteś,
a później oddaj to Bogu.

Uprosiwszy zjednoczenie wiary i uczestnictwo Jego wszechświętego i czczigodnego Ducha, sprzedajmy samych siebie i jeden drugiego, i całe nasze życie Namaszczonemu, Bogu naszemu”.
[Z Boskiej liturgii Świętego Apostoła Jakuba, brata Pana i pierwszego zwierzchnika jerozolimskiego (Божественная Литургия Святого Апостола Иакова, брата Господня и перваго иерарха иерусалимскаго, wyd. internetowe: Getynga, s. 46). Przekład z cerkiewno-słowiańskiego: Jakub Szukalski.]

Ku niebiosom

Mam wolę zrzec się mojej woli,
aby była wola Twoja.

Chcę nie chcieć,
aby było tak, jak zechcesz Ty.

Myślę, żeby nie myśleć,
aby wykonały się Twe myśli.

Rozumne Życie

Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
Szukajcie Mnie bezskutecznie! (Iz 45,19)
Napominamy was, 
abyście nie przyjmowali na próżno Łaski Bożej. (2 Kor 6,1)

czwartek, 25 września 2014

Prawo i wola z łaski

Dzięki Bogu mogę,
dzięki Bogu chcę.

Łaskawa wolność

Niewola Chrystusa w oddaniu się na śmierć krzyżową pokazuje, że w życiu człowieka wszystko podlega wyborowi. Nawet poddanie się niewoli okazuje się zależne od dobrej lub złej woli. Wolność wyboru dana została z Bożej łaski. Mam wolność – każdy mój czyn zależy od mojej woli, ale z Bożej łaski – dzięki Bogu, który obdarzył mnie wolnością.

Ojciec i Pan

Ojcem jest Boga, Panem człowieka.

Św. Augustyn, Wyjaśnienia Psalmów (Enarrationes in Psalmos) 138,3. Przekład własny z języka łacińskiego za wydaniem internetowym na stronie Sant'Agostino.

środa, 24 września 2014

Doskonały Lekarz

Jeden jest Lekarz,
cielesny, jak i duchowy,
zrodzony i niezrodzony,
Bóg będący w ciele,
Prawdziwe Życie w śmierci,
i z Maryi, i z Boga,
pierw czuły, a potem nieczuły,
Jezus Chrystus, nasz Pan.
 
św. Ignacy Antiocheński, „List do Efezjan” VII, 2 w Patres Apostolici (wyd. Francis Xaverius Funk) Volumen I, Tubingæ 1901, s. 218. Przekład własny z języka greckiego.

sobota, 20 września 2014

Nadprzyrodzone w przyrodzonym

Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, przyroda zaś powstała wedle Jego zamysłu. Czy zatem przyroda nie odbija nadprzyrodzonego piękna Boskiego Ducha? Czy prawa nadprzyrodzone nie ujawniają się w przyrodzie? 
 

poniedziałek, 15 września 2014

sobota, 13 września 2014

Oczyszczanie

Oczyszczaj wszystkie skazy, nie tylko widzialne, ale i niewidzialne. Z niewidzialnych zaś nie tylko te, których nie widzą inni, ale także i te, których ty sam nie widzisz.

Jakże to możliwe, żebym oczyszczał w sobie skazy, których sam nie widzę?

Wykonując oczyszczające ruchy, powszechne oczyszczające ruchy.

Jakie to ruchy?

Modlitwa, jałmużna, post.

Trzy różne ruchy

Modlitwa to ruchy w sobie,
jałmużna – ruchy od siebie,
a post – do siebie.

wtorek, 2 września 2014

Wezwanie do Drogi, Prawdy i Życia

Panie Jezu Chryste,
poślij Swe Światło, by zstąpiło na mnie,
by uwolniło mnie od wszelkich grzechów;
pokaż mi Swą Drogę,
ścieżkę, którą mam obrać;
jestem tutaj jak dziecko,
któremu potrzeba schronienia w ramionach swej matki;
prowadź me kroki ku Prawdzie;
Ty jesteś Prawdą;
obdarz mnie Swymi Błogosławieństwami, abym wyzdrowiał,
uzdrów mnie Swoją Miłością i Łagodnością,
słysz moje wzdychanie, O Panie,
i uzupełnij mą duszę, prowadząc mą duszę
do wód Życia; Amen

Modlitwa podana przez Jezusa do codziennego porannego odmawiania, zapisana przez Vassulę Ryden 8 października 2008. Przekład własny z języka angielskiego.