wtorek, 31 lipca 2012

Dobra upartość

Upartość w dobrym zamyśle
to doskonałość.
Tylko będąc uparty w dobrym zamyśle,
dokonać możesz dobra.

Ze słów świętej siostry Faustyny:
„Zrozumiałam, że wszelka dążność do doskonałości i cała świętość, jest na wypełnieniu woli Bożej. Doskonałe spełnienie woli Bożej, jest dojrzałość w świętości, tu na wątpliwości nie ma miejsca. Otrzymać światło Boże, poznawać czego Bóg od nas żąda, a nie czynić tego, jest wielką zniewagą Majestatu Bożego. Dusza taka zasługuje, żeby ją Bóg opuścił zupełnie; jest podobna do Lucyfera, który miał wielkie światło, a nie pełnił woli Bożej. Dziwny spokój wstąpił w duszę moją, kiedy rozważałam, że pomimo wielkich trudności, zawsze szłam wiernie za poznaną wolą Bożą. O Jezu, udziel mi łaski, abym w czyn wprowadziła poznaną wolę Twoją, Boże” (Dzienniczek: Miłosierdzie Boże w duszy mojej 666).

Najskrytsze

W największej tajemnicy
wszyscy się kochamy


środa, 25 lipca 2012

Pomylone zło

Zło samo się myli
zło to ociemniały pyszałek
w norce swego zaślepienia
mówi sobie jestem
a później go nie ma

Źródło wielkiej siły

Słowa i słownego
nie da się zatrzeć
Słowo daje siłę
i podtrzymuje wszystko
co już żyje
niemota bez słowa
staje się siłaczem
przez moc jednego Słowa
ponad określeniami
nieskończona siła

Ruchy drzwi

Jeden twój ruch
otwarcie drzwi
poruszył żyły mej łopatki
drzwi podzieliły powietrze
i przerwały drogę dźwięku
łączącego mnie z miłością

Boski człowiek

Widzieć Boga w człowieku
to nie bajka
to nie zmyślanie
nie na niby
Człowiek jak posłaniec
ma swoje zadanie
jest obrazem Boga
obrazem niedoskonałym
ale w istocie Boskim
Przez to powiedziano:
bogami jesteście
(Ps 82,6)

Podziękowania dla szatana

Dziękuję ci, szatanie,
że przychodzisz mnie kusić.
Odpierając twą pokusę,
staję się jak Boży Syn,
który także był kuszony
i nie dał się skusić.
Dziękuję.
Przez ciebie staję się zwycięzcą
i zdobywam niebo

Miłe miłosierdzie

Miłosierdzie
to
umilanie
życia
innym

Zetknięcia

Przygnieciony
dotknąłem Ciebie w piórze
zobaczyłem w literze
oswobodzony
przez Ciebie
przywołałem Zbawienie

poniedziałek, 23 lipca 2012

Potrzebne słowa

Chcemy prostych słów
jasnych słów
co przypomną o miłości

Zadanie słów

Słowa ostatecznie
mają służyć
rozwiązaniu
uwolnieniu
i zbawieniu

Różni posłańcy

Są ludzie modlitwy
i są ludzie pracy.
Ludzie modlitwy
nie nadają się do pracy.
Ludzie pracy nie nadają się do modlitwy.
Choć zdarzają się i tacy mocarze.

Są inżynierowie,
co obmyślają plany,
i są robotnicy,
co plany wykonują.
Inżynierowie
nie nadają się
do wykonywania planów.
Robotnicy
nie nadają się
do planów obmyślania.
Choć zdarzają się i tacy mocarze.

Niby zło

Nigdy nie wierz całkiem w zło.
Największa klęska dzisiaj
jutro będzie dobrem.

Różne sprawy

Drobnym sprawom nie nadawaj wielkiej wagi.
Bo przestają być drobne, a stają się trudne.
Olbrzymim sprawom nie nadawaj małej wagi.
Bo przestają być olbrzymie, a stają się błahe.
We wszystkim bądź zrównoważony.

Obrotny pieniądz

Kto pieniądzem nie obraca,
do tego pieniądz już nie wraca.

Zdania o śmiałości

Śmiałość to uznanie siebie za nic
i zniszczenie złudnych wyobrażeń innych o nas samych.

Kto uznaje siebie za nic,
jest zdolny do wyjścia
ponad wyobrażenia,
jakie nakłada świat.

Śmiałość to przekroczenie strachu bycia kimś więcej.
Śmiałość to łamanie ukutych zasad świata, przesądów i knowań.

środa, 4 lipca 2012

Święty obyczaj

Rano i wieczorem
wstać
i się śmiać
w ciągu dnia
trochę popłakać
prosto stać
nie upadać
być ciągle zachwyconym
w płaczu i cierpieniu
w śmiechu i uniesieniu
na pogodę nie zważać
prosto stać
nie upadać
w nocy
szeptać cicho
w ukochane ucho
przymrużyć oczęta
by zaświeciła święta

Przestroga przed niewolą

Wolny
czysty
możesz stać się
skrępowany
brudny
jeśli zapomnisz
że wolność
to niezależność
a czystość
nietykalność

Zmyślne brudy

Brudny czyn
bywa piękny
w oczach
zaślepionego czystością
w oczach
dziecinnego sumienia

dziecko bawi się brudami
dobry rodzic oczyszcza dziecko
a zły czyni mu wyrzuty

Łagodna nauka

Z pięknej miłości
wypływają czyny łagodności
czyny budzące do dobra
chroniące od zła

Nauka miłości
to głaskanie i pieszczota
ostry bat
przynosi sam świat

Nie trzeba okrucieństwa
w nauce miłosnego dziecięctwa
w czasie dojrzałości
stawisz czoło złości

Zrozumiały, nie zarozumiały

Bardziej jasny
bardziej wyraźny
bardziej prosty
taki bądź
w obcowaniu z innymi

Potrzebna prostota

Pokazuj prostotę
na złożoność
powikłanych dusz
żyj prostotą

Koniec nauki

Dość nauki
dar wolności


wtorek, 3 lipca 2012

Przypominajki Ciebie

Żeby tylko Ciebie widzieć
będę wypowiadał słowa
te słowa co wzywają tylko Ciebie
te słowa w których samych
       już widać Twą twarz
kiedy Ciebie nie ma
       są wciąż słowa
       w których stajesz się widoczna

kształty
złudne kształty
przypominają Ciebie

 
żaden nie dotyka pełni
ale one nie są
żeby dotknąć
ale by zadziwić
i przez zachwyt
zbliżyć do niewyrażenia
do zamilknięcia w pustce
tam dotkniemy siebie

Modlitwa zastępstwa

Ojcze, ponieważ czas jest trudny
i dużo w nim boleści,
pozwól, że będę się do Ciebie zwracał
przez oblicze Matki.

Nasza granica

Roztocz zamknięty ogród,
w którym jesteś tylko Ty i ja
Niech wszyscy inni zostaną poza,
niezdolni pojąć kim jesteśmy My.
Jeśli tylko rozpoznają Nas,
wtedy otworzymy drzwi

Jeszcze zapomnę...

Jeszcze zapomnę
zapomnę że jest późno
i już nie mam czasu

jeszcze zapomnę
zapomnę o zmęczeniu
o położeniu się i o wstaniu

jeszcze zapomnę
o jedzeniu i o piciu
o mym stałym obyczaju
 

tylko żeby z Tobą być
całą Tobą żyć
jeszcze zapomnę
by pozostać na zawsze
w niezapomnianym 

zachwycie

Modlitwa nędzy

Matko Boska,
niech Cię uczci
to chore stworzenie,
jakim jestem


Kryjówki odpromienne

Promienie cierpienia
zwracają mnie
do zacisznego miejsca
w cieniu
gdzie z chęcią
mogę czynić dobro
zwracają moje myśli
do kopalni pomysłów
by wydobyć
piękno okazałe
w cieniu się chowam
dla umocnienia
i promieni zniesienia
z czystą myślą
w promieniu zatańczę
z czystą myślą
cierpienia promienia znikną
poniosą mnie
jak lotny piasek
by stać się
uzupełnieniem promieni
muszę wejść w krainę cieni
przyjmę światło promienia
po wyjściu z ciszy cienia

Modlitwa pamięci

Niech zapomnę wszystko,
by przypomnieć sobie
tylko Ciebie

poniedziałek, 2 lipca 2012

Niezwykła twarz

Żeby ujrzeć Twoją twarz
zszedłbym do samego piekła
żeby ujrzeć Twoją twarz 


przy Twej twarzy
piekło staje się jaśniejsze
mroczna dolina to kwiecista góra

jesteś rozświetleniem
które czyni z piekła raj
 

powiedz mi gdzie stawiasz kroki Miła
żebym ujrzeć mógł Twą twarz 

powiedz mi gdzie sypiasz
gdzie spoczywasz
i gdzie jadasz
żebym stale miał w pamięci
Twoją świętą twarz


Wieczna chwila

W chwili wiesz
w chwili jesteśmy razem
ta chwila pozostaje na cały czas

Płynne życie

Życie to pozostawać w stałym zachwycie,
płynąć własnym strumieniem,
nie ulegać wpływom innych.

Przykazanie nieskłonności

Nie miej cudzych bogów
przede Mną, który Jestem.
Nie skłaniaj swego czoła
przed złudnymi obrazami.
Zwróć swą twarz w Istotę –
na Mnie, który Jestem.
Stoję ponad wszystkim.

Znaczenia łączące

We wszystkich znaczeniach Ty jesteś.
Przez wszystkie znaczenia z Tobą się łączę.

Modlitwa żywej piersi

Niech zmieszczę w mej piersi wszystkie gwiazdy
i tę najjaśniejszą – Ciebie,
żebym mógł oddychać
i dał oddech wszystkim.

Odtrącenie uwodzicielki

Nie jesteś prawdziwa
kręcisz się
i mrugasz
nęcisz
ale nie jesteś prawdziwa
nie pociągniesz mnie
ułudną urodą
mirażem
trucizną
która mąci serce
pociągniesz mnie
gdy będziesz prawdą
gdy twój widok
w sercu pozostanie
i sprowadzi pokój
w niebie i na ziemi

nie przystąpi do mnie złudna
bo wyszedłem z prawdy
gdy więc w tobie ją odnajdę
wtedy cię pokocham
tak jak samą prawdę