środa, 26 listopada 2014

Pajęcze zadanie

Pająk zapuszcza sieć, nie patrzy na okoliczności, nie widzi jak wokół tłoczą się ludzie mogący w jednej chwili zniszczyć całą jego pracę. On wykonuje swoje zadanie, nie przewiduje, nie przemyśliwa. Robi wszystko, co w jego mocy. Tak jak pająk, zapuszczaj w świat Boże słowo, bez oglądania się na okoliczności, bez przewidywania i przemyśliwania. Podawaj słowo prosto, tak jak jest w twej mocy. Jeśli nie zapuścisz pajęczyny w jednym miejscu, idź gdzie indziej – wypełniaj zadanie. Jeśli zginiesz, później wstaniesz – zbudzi cię zadanie. Nie działając, wahając się, wątpiąc, bez zadania, także zginiesz, ale już bez siły wstania.

wtorek, 25 listopada 2014

Radość obok męki

Jak jedne osoby mogą cieszyć się Bogiem, kiedy inne cierpią w piekle? Radość przebywania z Bogiem przesłania wszelki smutek. W radości jednak Bóg nie zapomina o cierpieniach ziemi i kieruje oczy swoich wiernych ku boleściom innych.

piątek, 21 listopada 2014

Miejsce na głupotę

Głos Boży grzmi mocno, ale Bóg pozostawia miejsce na głuchotę i głupotę. „Choć stłuczesz głupiego w moździerzu tłuczkiem – razem z ziarnami – głupota go nie opuści” (Prz 27,22).

środa, 19 listopada 2014

Bez przebaczenia

Przebaczyć szatanowi, który jest samym złem, znaczyłoby uznać zło. Natomiast w Bogu, który jest samym Dobrem, nie ma żadnego miejsca na zło, żadnego poklasku, ani pobłażania. Jezus mówi ostro: „Idź precz, szatanie!” (Mt 16,23). Jest przebaczenie dla grzesznika, ale nie ma przebaczenia dla samego zła i wiecznego złośnika. „Temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone” (Łk 12,10). Można opuszczać te słowa z Ewangelii i tworzyć sobie własną utopijną wizję chrześcijaństwa, ale to nie będzie sprawiedliwe – ani zgodne z prawdą, ani z rozumem.

niedziela, 16 listopada 2014

sobota, 15 listopada 2014

piątek, 14 listopada 2014

Mowa Ducha

Pij wodę u źródła.
Przekazicielu zdrowej nauki,
pij wodę u źródła.
Spijaj słowa
prosto z ust Bożych.

sobota, 8 listopada 2014

Trwające zło

Od Adama zło pozostaje na świecie. A dusze, które upatrzyły w złu swój własny cel i oddały mu się bez reszty, doszły do niego wedle swego życzenia i trwają w nim, nie mając możliwości powrotu.

Przykład niemożności powrotu: zabójstwo. Kiedy jest już dokonane, jego skutki trwają i nie ma możliwości, aby je odwrócić. Można odwrócić jeszcze serce od złej skłonności, zadośćuczynić poczynionym szkodom, ale nie da się odwrócić samego złego czynu, choćby wskrzesić zabitego z martwych. Czyn dokonany z nienawiścią wyrządził krzywdę miłości, poruszył niebem, zamącił sumienie. Jego skutki trwają.

piątek, 7 listopada 2014

czwartek, 6 listopada 2014

Konieczny dodatek

Módl się i pracuj, i śpij.

Ora et labora, et dormi.

Zalecane oduczanie

Niech oduczą się dobrze, czego nauczyli się niedobrze.

Wincenty z Lerynu, „Napomnienie” XX (Commonitorium), w Patrologia Latina 50, 666, wyd. J.-P. Migne, 1846. Przekład własny z łaciny.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Zbawienie się

Jak się zbawić?
Uciekaj się do Boga, dziecko. Tak się zbawisz. Własnymi siłami nic nie uczynisz. Wypłyń na Bezmiar, odpuść sobie wszystko. Ciesz się, ubogi w duchu.