piątek, 9 października 2020

Przydziały

   „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48). W słowach tych Jezus zdaje się nawiązywać do dawnego prawa, kiedy Bóg przydzielał ziemie Izraelitom i mówił: „Od tych, którzy więcej mają, więcej odjęto będzie, a którzy mniej mają, mniej każdy według miary dziedzictwa swego, da miasta Lewitom” (Lb 35,8 wg przekładu Jakuba Wujka, por. Wulgata i Septuaginta).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza