sobota, 10 czerwca 2017

Wzrost miłości

Prawdziwa miłość rośnie
nawet kiedy nie jesteśmy jej świadomi
jakoś widzimy
następny krok
następny ruch
on objawia
nowy rozkwit miłości
zdrzemnęliśmy się
i wstajemy
znów widzimy
nasz sen w życiu
on kwitnie
wprost na naszych oczach
zabarwiony
niespodziewanymi
postaciami dźwiękami igraszkami

Zapis wcześniejszy w języku angielskim:

Growth of Love

True love grows
even when we are not aware of it
somehow we see
the next step
next movement
it reveals
new bloom of love
we have taken a nap
and stand up
again we see
our dream in life
it's blooming
in our very eyes
coloured with
unexpected
forms sounds and plays

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz