środa, 30 września 2015

Prawdziwość przekazu apostolskiego

Apostołowie byli i żyli z Jezusem. Przyjęli od Niego to, co istotne. Zachowali to i przekazali. Dzięki wierności Słowu Bożemu i życiu uświęconym łaską Ducha Świętego oddali Boże Objawienie nieskażone żadnymi ludzkimi wpływami. To właśnie jest czystą duchową treścią, która przyjęta być może tylko na wiarę przez czyste serca i której ludzki rozum nie może pojąć; bo Bóg i Jego Objawienie jest Tajemnicą Niepojętą. Także wszelkie słuszne interpretacje Bożego Objawienia są przekazem czystej duchowej treści, nieoderwanej od znaczenia, jakie chciał nam podać Bóg.

[To wam oznajmiamy], co było od początku,
cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce
bo życie objawiło się.
Myśmy je widzieli,
o nim świadczymy
i głosimy wam życie wieczne,
które było w Ojcu,
a nam zostało objawione
oznajmiamy wam,
cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.
A mieć z nami współuczestnictwo znaczy:
mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
Piszemy to w tym celu,
aby nasza radość była pełna.
(1 J 1,1-4)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz