piątek, 22 stycznia 2016

Nowe życie

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], na obraz Tego, który go stworzył”. (Kol 3,9-10)

Kim jest nowy człowiek? To jest ten odnowiony w łasce, w duchu. Bóg zmienił jego życie, wywrócił do góry nogami, ale to życie jest na wskroś duchowe. Duch wieje gdzie chce i drogi Jego nie znasz. Taki jest też każdy zrodzony z Ducha (por. J 3,8).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz