środa, 12 kwietnia 2017

Ochrona w nędzy

Chronię się w ułomności
chronię się w nieświadomości

nie mam nic
na usprawiedliwienie
przyjmij mnie nędznego

*

Przez przyjęcie niemocy Bóg nie przestał być Bogiem, który jest Bogiem”. (V, 18)
Patriarcho Jakubie, (…) walczysz z człowiekiem, a Boga widzisz twarzą w twarz. Nie postrzegasz twymi cielesnymi oczami tego, co czujesz wzrokiem twej wiary. Człowiek wobec ciebie jest niemocnym, a twa dusza wobec widzenia Boga jest zbawioną”. (V, 19; w odniesieniu do Rdz 32,25-33)

Z De Trinitate libri duodecim (O Trójcy ksiąg dwanaście) św. Hilarego z Poitiers, PL 10, s. 141. Przekład z języka łacińskiego: Jakub Szukalski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz