sobota, 8 kwietnia 2017

Podstawowa i ostateczna postać Przekazu

   Podstawowa postać Przekazu Słowa to Jego przyjęcie i stosowanie. Dlatego najbardziej pierwotną Tradycją Bożą jest zachowywanie Bożych przykazań. Ostateczną postacią Przekazu jest otrzymanie Ducha i przelanie Go na innych. Dlatego najistotniejszą Tradycją Bożą jest dzielenie się Miłością. Bez tej Tradycji Słowo pozostaje martwe. Kto niszczy taką Tradycję, na nowo krzyżuje Bożego Syna. Ale nie tylko to. Każdy kto niszczy i przeciwdziała jakiejkolwiek postaci dzielenia się Miłością, dodaje męki Synowi. Dlatego nie należy występować przeciw żadnej z tych tradycji, które są rodzajem dzielenia się Miłością. A jeśli jakaś tradycja przestaje być żywotna i nie może już służyć za wsparcie i nośnik dla dzieła Miłości, należy od takiej tradycji odejść i pochować ją w szacunku, jak zmarłe ciało, ale nigdy nie powinno się jej zwalczać, ani występować przeciw niej, ponieważ kiedyś była żywotna i pożyteczna, i może ponownie się odrodzić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz