niedziela, 15 listopada 2015

Wielkości narodowe

Honor i godność narodu polega na jego umiejętności współżycia z innymi, szacunku dla ich odrębności i nieczynieniu im tego, czego by swoim obywatelom ich rząd chciał oszczędzić. Naród wielki — to naród wielkoduszny i wspaniałomyślny, spieszący innym z pomocą w razie potrzeby, lecz nie wywierający na nich presji, nie dążący do ich podporządkowania się — sobie, nie usiłujący — nigdy! — wykorzystać ich trudnej sytuacji dla pomnożenia własnych korzyści.

Słowo Boże dane przez Annę, Boże wychowanie, cz. 2: 20 X 1987 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz