poniedziałek, 30 listopada 2015

Powszechność zbawienia

Zbawienie jest nie tylko dla tych, którzy potrafią umrzeć jak Chrystus

Sam chrzest jest już zatopieniem w Duchu Bożym i pierwszą przyczyną zbawienia. Sama wierność przyrzeczeniom chrzcielnym owocuje zbawieniem. Dlatego zbawienia dostępują i mali, i wielcy – ludzie niedoskonali i mocarze wiary. Pragnieniem Boga jest, aby każdy był doskonały w wierze, ale doskonałość nie jest Jego wymogiem do zbawienia człowieka, ponieważ jest On Panem miłosiernym i uznaje ludzkie słabości (niedomagania).

*

O odradzającej mocy samego chrztu:
Z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające
i odnawiające w Duchu Świętym(Tt 3,5).

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16).

Prawdziwymi wiernymi jesteśmy bowiem wówczas, kiedy to, co przyrzekamy słowami, wypełniamy przez dzieła.

św. Grzegorz Wielki, Homilia XXIX, 3, Viator, Warszawa 1998

Zbawię wszystkich, którzy nawracają się i powracają do Boga. Ci, którzy nie pokutują, nie otrzymają zbawienia.

Jezus; Maria Valtorta, Poemat Boga-Człowieka II, 98, Vox Domini, Katowice 2010, s. 562.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz