wtorek, 1 grudnia 2015

Żywe Pismo

Jeśli nie zrozumiesz, że Pismem Świętym jest życie, Bóg, przyroda i w końcu sam ty, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego.

1 komentarz:

  1. W wielkie się nauki i ksiąg czytania nie wdawał, jedno co z Pisma Świętego usłyszał, to na pamięci, jako na wyrytym kamieniu chował, a wypełnić wnetże chciał. Księgi swoje zwał wszytek świat, i każde namniejsze stworzenie. Bo w nim dobroć, wszechmocność, i bogactwa Boskie, poznać i wyczytać mógł.

    O św. Antonim pustelniku w ks. Piotr Skarga SJ, „Żywoty Świętych Stárego y Nowego Zakonu, ná káʒ̇dy dzień przez cáły rok”, Kraków 1605, s. 52. Pisownia uwspółcześniona.

    OdpowiedzUsuń