wtorek, 22 grudnia 2015

Łaskawa przemoc

Jest rodzaj łaskawej przemocy. Bóg widząc bezsilność swego dziecka i brak silnej woli, wyciąga do niego swą rękę i wybawia dziecko siłą. Takie działanie jednak nie może nastąpić, jeśli grzesznik jest uparty w złu, ponieważ Bóg nie gwałci woli. Oto przykład łaskawej przemocy Boga: „Gdy już zaś zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: «Wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta». Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce – Pan bowiem litował się nad nimi – i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto” (Rdz 19,15-16).

1 komentarz:

  1. „Ja narzucam się tylko w wypadkach wyjątkowych”.

    Słowa Jezusa do Marii Valtorty, „Poemat Boga-Człowieka” III, 46 («Nieszczęścia służą przekonaniu was o waszej nicości»), Vox Domini, Katowice 2000

    OdpowiedzUsuń