środa, 23 grudnia 2015

O wolnej woli: Księga trzecia (7)

Byt jest przedmiotem miłości także ludzi nieszczęśliwych

   VII–20.   Przypuśćmy, że powie: „Ponieważ już jestem, dlatego wolę być nawet nieszczęśliwy, niż w ogóle nie być. Gdybym jednak mógł być zapytany o zdanie, zanim zacząłem istnieć, wybrałbym raczej niebyt niż życie nieszczęśliwe. To, że obecnie boję się niebytu, mimo że jestem nieszczęśliwy, jest właśnie dowodem mojej nędzy. Ona to sprawia, że nie chcę tego, czego powinienem chcieć. Przyznaję, że teraz wolę byt nieszczęśliwy niż nicość. Lecz to pragnienie jest również nierozsądne jak nędzne i tym nędzniejsze, im prawdziwiej widzę, że nie tego powinienem chcieć”. Odpowiem mu w ten sposób: „Strzeż się raczej, żebyś nie mylił się tam, gdzie w swoim przekonaniu widzisz prawdę. Bo gdybyś był szczęśliwy, z pewnością wolałbyś być, niż nie być. I teraz, będąc nieszczęśliwszym, wolisz jednak być nawet nieszczęśliwszym, niż w ogóle nie być, mimo że nie chcesz być nieszczęśliwym. Zastanów się więc, na ile cię stać, jak wielkim dobrem jest samo istnienie, którego chcą tak szczęśliwi, jak nieszczęśliwi. Jeżeli zastanowisz się nad tym dobrze, dostrzeżesz trzy rzeczy: po pierwsze, że w takim stopniu jesteś nieszczęśliwy, w jakim oddaliłeś się od tego, co jest najpełniejszym bytem; po drugie, że tym silniej jesteś przekonany, że nicość jest lepsza od nieszczęśliwego bytu, im słabiej widzisz Byt Najwyższy; wreszcie, że jednak chcesz istnieć, ponieważ pochodzisz od tego Najwyższego Bytu.
   21.   Toteż jeżeli chcesz uniknąć nieszczęścia, kochaj w sobie właśnie to pragnienie istnienia. Im bardziej będziesz chciał istnieć, tym bardziej zbliżysz się do Najwyższego Bytu; a teraz dziękuj za to, że istniejesz. Wprawdzie stoisz niżej od szczęśliwych, przewyższasz jednak istoty, które nie mają nawet pragnienia szczęścia. A przecież nawet nieszczęśliwi chwalą wiele spośród nich. Wszystkiemu jednak należy się uznanie za to samo, że jest, ponieważ wszystko jest dobre przez to samo, że jest. Im bardziej będziesz kochał istnienie, tym bardziej będziesz pożądał życia wiecznego. I będziesz pragnął za wszelką cenę wypracować w sobie usposobienie wolne od doczesnych skłonności, którymi piętnuje nas miłość do rzeczy doczesnych – tych rzeczy, które przed swoim powstaniem są nicością, w okresie istnienia dążą ku nicości, a ginąc przechodzą w nicość.1 Toteż kiedy mają powstać, jeszcze nie istnieją, kiedy przeminęły, już nie istnieją. Jakże więc można posiadać je trwale, skoro początek istnienia jest dla nich drogą do nicości? Kto kocha istnienie, ten pochwala rzeczy przemijające w tym stopniu, w jakim posiadają istnienie, kocha zaś to, co istnieje wiecznie. Jeżeli był niestały w miłości do tych rzeczy, utrwali się w miłości do Bytu Wiecznego. I jeżeli trwonił siły kochając rzeczy przemijające, wzmocni go umiłowanie bytu trwałego. Ustali się i osiągnie ten byt, którego chciał, kiedy bał się nicości, a nie mógł zatrzymać się, ponieważ usidliły go rzeczy przemijające. A więc nie martw się już. Przeciwnie, bądź zadowolony z tego, że wolisz być nawet nieszczęśliwy, niż wyzwolić się z nieszczęścia przechodząc w nicość. Jeżeli bowiem rozwijasz coraz bardziej to początkowe pragnienie bytu, wznosisz się i dochodzisz do tego, co jest Najwyższym Bytem, i w ten sposób chronisz swoją duszę od wszelkiej zmiany, przez którą przechodzą do nicości byty najniższe niszcząc wraz ze sobą siły rozmiłowanego w nich człowieka. Stąd ten, kto woli nie być, aby nie być nieszczęśliwym, musi być nieszczęśliwy, ponieważ nie może nie być. Czyja zaś miłość do bytu jest większa niż wstręt do nieszczęścia, ten niech usunie to, czego nienawidzi, przez postęp w tym, co kocha. Jego nieszczęście skończy się z tą chwilą, gdy dojdzie do doskonałości bytu odpowiadającej jego naturze.

1  Te słowa św. Augustyna pozostają pod wpływem platońskich teorii kładących nacisk na zmienność i nietrwałość rzeczy materialnych w przeciwieństwie do stałości świata idei, które jedynie są bytem prawdziwym.

Z dzieła św. Augustyna (w trzech księgach).
Przekład: Anna Trombala.
Zamieszczono za zgodą SIW Znak sp. z o.o.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz