poniedziałek, 21 grudnia 2015

Przezorna modlitwa

Hiob tak bardzo troszczył się o swoje dzieci, że wynagradzał nawet za ich niepopełnione winy. Czyń i ty podobnie w stosunku do swych bliskich. Pomódl się: Oby nie potknęli się na swojej drodze. (Por. Hi 1,4-5)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz