piątek, 12 maja 2017

Bajeczna Rzeczywistość

Gwiazdo mego serca
Miłości mej duszy
Ty jesteś mą Bajką
gdziekolwiek się ruszę

moje Niebo
moja Radości
Ty jesteś żyjącą
Rzeczywistością

gdy się uśmiecham
i świecę
Bajką chowaną
w mym sercu
niebem poruszam
i tymi sercami
co mijają obok

i nagle chwytają
przebłysku światła
nagle dotykają
gorąca serca

tak to Bajka
rodzi się w Rzeczywistości
gdy serca topnieją
w naszej Godności
komunikacji
i dzielenia miłości
na tej prostej stacji
Nieba serc

Zapis wcześniejszy w języku angielskim:

Fable Reality
 
Star of my heart
Love of my soul
You are my Fable
wherever I go

my Heaven
my Joy
You are living
Reality

when I smile
and shine
with Fable I hold
in my own heart
I am moving the sky
and hearts of those
who are passing me by

they suddenly catch
the glimpse of a light
they suddenly touch
the warmth of a heart

and so the Fable
becomes Reality
when hearts are melting
in our Dignity
of communication
and sharing the love
at this simple station
Heaven of hearts

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz