poniedziałek, 8 maja 2017

O chrzcie niemowląt

   Sam chrzest jest czynem wiary. Obecnie, kiedy chrzci się już niemowlęta, tę wiarę wyrażają za dziecko rodzice, a później dziecko potwierdzając swą wiarę, utrzymywane jest w łasce uświęcającej. Więc na początku wiara jest w rodzicach, którzy są obrazem Kościoła dla dziecka; później przez chrzest rodzice przekazują swoją wiarę dziecku, zobowiązując się jednocześnie do wychowania go w wierze. Gdy dziecko dorasta, jest pouczane o wierze przez rodziców, krewnych i Kościół. Gdy dziecko jest już dojrzałe do samostanowienia o sobie, postanawia samo, czy chce trwać w wierze, czy odejść na bezdroża grzechu.
   Sakrament chrztu ma więc donośne znaczenie w kształtowaniu i jest zaczynem wiary. To on pierwszy zaszczepia w dziecku zmysł nadprzyrodzony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz