środa, 18 stycznia 2017

Żywotność Słowa

   Powinieneś zauważyć, że Słowo Boże jest żywe i nie gaśnie. Ono cały czas tętni. Możesz to już zauważyć na kartach Pisma Świętego. Słyszymy tam o Henochu, który jako pierwszy wzywał imienia Bożego i gdybyśmy się zamknęli tylko na tym okresie, to mielibyśmy bardzo skromne wiadomości o tym, jak mamy wzywać imię Boże. Ale później słyszymy o Abrahamie i o Mojżeszu i o wszystkich prorokach. Oni wciąż przynoszą coraz więcej Słowa – pokazują coraz więcej z tego, jak wzywać imienia Pańskiego. W końcu przychodzi Jezus i pokazuje wszystko, ale Jego zadanie nie jest skończone. Mówi do uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Zauważ, że Jezus głosił i pokazywał wiele rzeczy nowych i Jego Kościół też tchnie podobną nowością, zwłaszcza tam, gdzie wierni kierują się Bożym Duchem. To życie, którym żył pierwotny Kościół i to życie, którym żyje On teraz, nie wygasa. Dlatego też mamy żywoty świętych i pisma Ojców Kościoła, które są dobrym świadectwem tego, jak rozszerza się łaska. Jeśli chcesz, możesz sięgnąć do nich, aby zobaczyć prawdziwość nauki Kościoła. Ale do tego, podobnie jak do Pisma, trzeba podchodzić z pokorą, a nie z wyniosłym duchem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz