czwartek, 22 września 2016

Zwyrodnialec

Dlaczego szatan nie jest stworzeniem? Bo Bóg nie czyni zła. Samo Dobro nie czyni zła. „Stworzenie” oznacza „dzieło”, „czyn”, i to słowo „stworzenie” jest używane często w odniesieniu do dzieła Bożego, do czynu Bożego. Szatan – zło czy zły duch – nie jest czynem Boga, bo Dobro nie czyni żadnego zła, ani nie rodzi żadnego złego ducha. Jezus mówił do swoich Apostołów: „Czyńcie uczniów” (Mt 28,19: μαθητεύσατε), a nie „czyńcie szatanów” (też „Jezus czynił i chrzcił więcej uczniów niż Jan” – J 4,1: Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάνης). Pismo Święte, ani żadne święte objawienie, czy nauka, nie mówią nic o tym, aby Bóg czynił zło czy złego ducha. Bóg nie daje złego natchnienia. Więc szatan nie jest stworzeniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz