sobota, 11 lutego 2017

Dzięki świętym

Najczystsza woda jest u Źródła, ale niektórzy z różnych powodów tak są od niej oddaleni, że potrzebują pośredników, którzy prowadzą do Źródła albo przynoszą stamtąd tej czystej wody. Czy mielibyśmy lekceważyć tych szlachetnych pośredników, nie odzywając się do nich i nie mówiąc im „dziękuję”? Tak, nawet „dziękuję”. Są godni tego słowa, bo nie odnoszą z tego własnej chwały, ale całą chwałę oddają Bogu. Więc oddając cześć świętym i męczennikom, oddajemy cześć samemu Bogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz