czwartek, 9 lutego 2017

Nabożeństwa (18)

6. Modlitwa.

O Najpotężniejszy Boże, i miłosierny Boże, Boże wszelkiego prawdziwego smutku, i także prawdziwej radości, wszelkiej bojaźni, i także wszelkiej nadziei, jak dałeś mi żal, nie do pożałowania, tak daj mi, O Panie, bojaźń, o którą mógłbym się nie obawiać. Daj mi tkliwe, wiotkie i uległe uczucia, żebym tak jak raduję się z tymi co się radują, i płaczę z tymi, co płaczą, tak też bał się z tymi co się boją. A skoroś raczył mi odsłonić, w tej bojaźni której pozwoliłeś być moją towarzyszką w tej chorobie, że jest w niej zagrożenie, nie dopuść, O Panie, abym poradził sobie z przezwyciężeniem poczucia tej bojaźni, tak dalece, że pominąłbym dostosowanie, i przygotowanie siebie, na najgorsze czego można się obawiać, odejście z tego życia. Wielu z Twoich błogosławionych Męczenników, odeszło z tego życia, bez jakiegokolwiek okazania bojaźni; lecz sam Twój najbłogosławieńszy Syn tak nie uczynił. Twoi Męczennicy znani byli z tego że są tylko ludźmi, i dlatego podobało się Tobie, napełnić ich Twym Duchem, i Twą mocą, w której uczynili więcej niż ludzie; Twój Syn był ogłoszony przez Ciebie, i przez siebie Bogiem; i było konieczne, aby ogłosił siebie również Człowiekiem, w słabości człowieka. Nie daj mi przeto, O mój Boże, wstydzić się tych bojaźni, lecz daj mi je poczuć bym postanowił, gdzie Jego bojaźń działała, w obecnym poddaniu wszystkiego Twojej woli. A kiedy rozpalisz, i rozmrozisz moje wcześniejsze zimnoty, i nienabożeństwa, tymi gorącościami, i ugasisz moje wcześniejsze gorącości, tymi potami, i wylewami, i wyprostujesz moje wcześniejsze zarozumialstwa, i niedbalstwa tymi bojaźniami, zechciej, O Panie, jak jeden, uczyniony tak przez Ciebie, wziąć mnie za odpowiedniego dla Ciebie; i bez względu na to czy będzie to Twoją przyjemnością, wyposaż to ciało, tę szatę tak, by uszykować ją do dalszego noszenia w tym świecie, albo odstaw ją do zwykłej szafy, grobu, dla następnego,1 wsław siebie teraz w swym wyborze, i wsław ją wtedy, tą chwałą, którą Twój Syn, nasz Zbawiciel Chrystus Jezus nabył dla tych, których czynisz uczestnikami Jego Zmartwychwstania. Amen.

Przypis:
1  W domyśle „świata”. Wcześniej była mowa o „tym świecie” („this world”), a tutaj mowa o „następnym” („the next”). Przyp. tłum.

Przekład z angielskiego: Jakub Szukalski

Źródła:
John Donne, Devotions Vpon Emergent Occaſions, and ſeuerall ſteps in my Sicknes, London 1624
John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, Cambridge 1923

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz