sobota, 5 marca 2016

Przykłady użycia wyrazu „apokathistemi”: do rozważania nad przywróceniem (apokatastazą)

Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył [zapłacił] więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności potomków Cheta: czterysta syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu (Rdz 23,16).
Przesuwano go [kamień] znów na dawne miejsce nad otwór studni (Rdz 29,3).
Po upływie trzech dni faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd (Rdz 40,13).
Przełożonego podczaszy przywrócił na dawny urząd podczaszego (Rdz 40,21).
Mnie przywrócił na mój urząd, a jego kazał powiesić (Rdz 41,13).
Tyś jest, który mi przywrócisz dziedzictwo moje (Ps 16 (15),5 wg Wuj.).
A teraz moi słudzy odprowadzą cię do górskiej krainy (Jdt 6,7).
...być przyprowadzonym z powrotem (1 Ezd 1,29);
Jeżeli jednak żywe mięso stanie się znowu białe (Kpł 13,16).
Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce (Wj 14,27).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz