czwartek, 24 marca 2016

Różnorakie wcielenie

   Myśl św. Bernarda z Clairvaux o pośrednim przyjściu: „Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” i „będą patrzeć na Tego, którego przebodli”. Ale pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku – w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie” (Kazanie 5 adwentowe za przekładem z „Liturgii godzin”).
   Papież Franciszek: „Światło wiary jest światłem wcielonym, mającym źródło w świetlanym życiu Jezusa” (Lumen fidei 34).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz