wtorek, 12 kwietnia 2016

Nieczystości w świętej posłudze

   Nie jest konieczne, aby kapłan wierzył, gdy dokonuje się Boże działanie. Bóg udziela siebie również przez tych, którym brak jest wiary. Ważne, aby osoba pośrednicząca w udzielaniu Boga była naznaczona. Dobrze, jeśli kapłan jest oczyszczony z grzechów. Tak powinno być, ale nie jest to konieczne do tego, aby Bóg przez takiego kapłana zadziałał. Bóg działa mocą Słowa i Łaski – potrafi wzbudzić synów Abrahama nawet z kamieni. Z opłatka zlepionego z mąki czyni sobie Ciało Chrystusa, czy nie może z kupy mięsa uczynić sobie właściwego kapłana? Na czas Mszy to się właśnie dzieje – nieczysta materia zostaje przemieniona.
   Pomyśl, jak wiele grzechu towarzyszy obrzędowi Mszy. Ciężka praca ludzi postawiła kościół z kamienia czy drewna. Niejeden przeklinał i narzekał, trudząc się przy budowie. Szaty kapłańskie i wystrój kościoła – wszystko powstawało w trudzie i pocie czoła, w którym człowiek lekkomyślnie grzeszy, złorzecząc i narzekając. Chleb i wino także powstawało w ciężkiej pracy. Wszystkie kościoły skąpane są łzami, potem i krwią. Tyle zmazy grzechu.1 Jakże to możliwe, że Bóg w tym wszystkim jeszcze działa i udziela się w sposób czysty i nieskażony?
   Bóg powiedział: „Nigdy nie oceniaj, czy odprawiający Mszę jest dobry czy zły. Bo jeśli jest zły lub grzeszy, Mnie będzie zdawał z tego sprawę. Wy ich nie sądźcie, bo to Ja odprawiam Mszę, Ja we własnej Osobie. Jeśli ksiądz jest zły, powinniście się modlić, by się zmienił. Jeśli się myli, jest gwałtowny, ma zły charakter, módlcie się, by się uspokoił, by działał w nim Duch Święty. Ale nie sądźcie go. Módlcie się o niego” (Catalina Rivas: Współcześnie żyjąca boliwijska stygmatyczka, cz. 1, YouTube, 27:11-27:49).2

1  Wspomnieć tu można świątynię Salomona w Jerozolimie, która w dużej mierze została zbudowana z łupów wojennych zdobytych przez króla Dawida. Tak jest napisane o tym w Drugiej księdze Samuela (8,10-12):Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i z brązu. Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna Rechoba, króla Soby”. Rzeczy te zbrukane zostały grzechem, a mimo to posłużyły do budowy świątyni, i nie przeszkodziło to później zstąpić Bogu do tej świątyni ze swoją chwałą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz