sobota, 30 kwietnia 2016

Określenie osoby

Powiedzmy, że osoba to posiadacz władzy. Zróbmy pewne zawężenie: osoba byłaby tą istotą, co ma wolę. Boecjusz nieco inaczej określał osobę. Mówił on, że jest to „niepodzielna istota o własności rozumnej” (naturæ rationalis individua substantia). Wola w tym wypadku mogłaby świadczyć o sile spajającej – pewnej niepodzielności. Jednak w naszym tutaj ujęciu osoby nie ma obecności rozumu. Ponieważ to nie rozum świadczy o godności osoby. Są na przykład osoby święte, które straciły rozum, ale nie tracą świętości i nadprzyrodzonego zmysłu. Istotna jest więc wola. To ona świadczy o osobie. Wola kieruje ku celowi – jest wyróżnikiem danej istoty. W woli wyraża się też zamysł – pewna myśl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz