sobota, 5 listopada 2016

Kolejność wyboru Dwunastu

1-2. Jan i Jakub, synowie Zebedeusza
      (widzieli już Jezusa nad Jordanem)
3. Andrzej
      (widział już Jezusa nad Jordanem,
      ale uczniem został później niż Jan i Jakub)
4. Szymon (Piotr)
5-6. Filip i Natanael (Bartłomiej)
7. Tomasz
8. Juda, syn Alfeusza
9. Szymon (Zelota)
10. Judasz (Iskariota)
      (przyszedł wraz z Tomaszem,
      ale nie był tak przekonany jak on i dopiero później,
      po namyśle został przyjęty do grona uczniów)
11. Jakub, syn Alfeusza
12. Mateusz (Lewi)

Przedstawiona kolejność wyboru Dwunastu powstała w oparciu o Poemat Boga-Człowieka Marii Valtorty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz