wtorek, 13 grudnia 2016

Razem z Chrystusem

Pochowajmy się razem z Chrystusem przez chrzest, abyśmy i razem zostali wskrzeszeni; zejdźmy razem na dół, abyśmy i razem zostali wywyższeni; wejdźmy razem do góry, abyśmy i razem zostali wsławieni.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Λογός Μ΄. (Oratio XL; Słowo 40, 9), PG 36, s. 369 B. Przekład tych zdań z języka greckiego: Jakub Szukalski.

Συνταφῶμεν οὖν Χριστῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἵνα καὶ συναναστῶμεν· συγκατέλθωμεν, ἵνα καὶ συνυψωθῶμεν· συνανέλθῶμεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.

Proinde, cum Christo per baptismum sepeliamur, ut et cum eo resurgamus; cum eo descendamus, ut simul etiam extollamur, cum eo ascendamus, ut simul quoque gloria afficiamur.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz