niedziela, 14 lutego 2016

Jahwe, mój Boże...

Jahwe, mój Boże, niech moja modlitwa dotrze do Ciebie,
wysłuchaj naszego wołania o miłosierdzie i pomoc,
wybacz tym, którzy nie mają wiary w Ciebie, mój Boże,
ani ufności w Twą moc do zbawienia nas;

nie wydmuchuj świateł z naszych dni,
wysuszając przez to błyskawicznie ziemię;
ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu,
ulituj się nad nami i wybacz nam;

nie dozwól złemu przelewać naszą krew jak wodę;
wybacz naszą winę, pohamuj swój gniew,
pomnąc na naszą słabość;

wstrzymaj Twe anioły zagłady,
dając nam jeszcze jedną możliwość wykazania się
bycia godnymi Twojej Życzliwości;

pokładam ufność w Tobie; amen

Modlitwa podana od Boga przez Vassulę Ryden 13 lutego 2016.  
Przekład z angielskiego: Jakub Szukalski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz