niedziela, 14 lutego 2016

Noszę z sobą Twoje serce

Noszę z sobą Twoje serce (noszę je w
moim sercu) nigdy bez niego nie jestem (gdziekolwiek
idę idziesz ty, moja kochana; i cokolwiek sam czynię
to Twoje czynienie, moja kochana)
                        żadnego losu      
się nie lękam (boś Ty mym losem, moja słodka) żadnego świata
nie pragnę (bo piękna Ty jesteś mym światem, moja szczera)
i Ty jesteś tym cokolwiek księżyc zawsze miał na myśli
i cokolwiek słońce będzie zawsze śpiewać to Ty

tu największa tajemnica nikomu nie znana
(tu korzeń korzenia i pęk pęku
i niebo nieba z drzewa zwanego życiem; co rośnie
wyżej niż dusza może się spodziewać czy umysł ukryć)
i to cud co trzyma gwiazdy w poniewierce

noszę Twe serce (w moim noszę Twe serce)

Edward Estlin Cummings, i carry your heart with me
 
Przekład z angielskiego: Jakub Szukalski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz