środa, 3 lutego 2016

O duchu

Ani myśl nie jest ciałem, ale duchem.
(nec mens corpus, sed spiritus est)

(…)

Zaś myśl i duch nie są orzekane względnie, ale przedstawiają istotę.
(mens vero et spiritus non relative dicuntur, sed essentiam demonstrant)

św. Augustyn, De Trinitate (O Trójcy) IX, 2. 2

Każda myśl jest duchem, ale nie każdy duch jest myślą.
(omnis mens spiritus est, non autem omnis spiritus mens est)

Także i Duch jest Bogiem (J 4,24). [także na Ducha mówi się Bóg]
(est enim Spiritus et Deus)

Mówimy także o duchu w człowieku (1 Kor 14,14).
(dicitur etiam spiritus in homine)

I na duszę człowieka mówimy duch (J 19,30).
(dicitur et hominis anima spiritus)

Mówimy duch o zwierzętach (Koh 3,21, Rdz 7,22)
(dicitur spiritus etiam pecoris)

Mówimy duch o wietrze – rzeczy najwyraźniej cielesnej (Ps 148,8).
(dicitur spiritus etiam ventus, res apertissime corporalis)

św. Augustyn, De Trinitate (O Trójcy) XIV, 16. 22

Przekład: Jakub Szukalski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz