wtorek, 2 sierpnia 2016

Modlitwa przed czytaniem

Zaraz przed Boską Ewangelią

Zapal w sercach naszych, Miłośniku Człowieka, Panie, niegasnące światło Twego Poznania1 i otwórz oczy naszego rozumu, abyśmy rozumieli Twoje głoszenia zwiastujące dobro. Włóż w nas i bojaźń o twe przykazania błogosławieństw, abyśmy zadeptując cielesne napalenia, prowadzili życie duchowe, myśląc i robiąc wszystko, co Ci się podoba.

Okrzyk: Bo Ty jesteś zwiastowaniem dobra i oświeceniem, wybawcą i stróżem naszych dusz i ciał, Bogiem, i Synem Twoim Jednorodzonym, i Wszechświętym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wiek wieków. Amen.2

Mówi archidiakon: Prości, słuchajmy świętej Ewangelii.
Kapłan: Pokój wszystkim.

Archidiakon: Uważajmy, czytanie święte.


1  W rękopisie Rotulus Messanensis „Twojego Boskiego Poznania” („τῆς σῆς θεογνωσίας” zamiast „τῆς σῆς γνώσεως”). Tak też później w cerkiewno-słowiańskim przekładzie tej liturgii i w Liturgii św. Jana Złotoustego.
2  W rękopisie (Codex Rossanensis) podane tylko teraz i na...

Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου (Boska liturgia świętego Apostoła Jakuba, brata Bożego), za rękopisem Codex Rossanensis 67b. Przekład z języka greckiego i przypisy: Jakub Szukalski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz