wtorek, 16 sierpnia 2016

Wola w Dobru

Wolna wola była już przed pojawieniem się zła, więc nie można powiedzieć, że bez zła nie byłoby wolnej woli. Sam Bóg z wolnej woli stworzył a wszystko się stało. I zaszczepił tę wolność w swoich dzieciach jeszcze zanim nastało jakiekolwiek zło. Więc wolna wola może obyć się bez zła. Nie należy jej kojarzyć z samym tylko wyborem pomiędzy dobrem a złem. W rzeczywistości, w której wszystko jest jeszcze dobrem nieskażonym, wolna wola jest wyborem między różnymi dobrami – jest wolnym ruchem, wymianą miłości, rozkoszą niebiańską nie odchodzącą ku inności niechcianej przez Boga (nie żeby Bóg nie chciał inności, ale jest taka inność, której On nie chce).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz