wtorek, 24 maja 2016

Pierwszeństwo Jezusa

Dlaczego Jan Chrzciciel mówi te słowa: „Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”? (J 1,15). Powód pojawienia się tego zdania w ustach proroka naświetla nam Poemat Boga-Człowieka (IV, 203), gdzie wcześniej jeszcze Jan mówi: „Ja nie jestem Chrystusem, lecz tym, który idzie przed Nim”. Daje się odczuć w tym zdaniu pierwszeństwo Jana. Zrozumiałe więc, że zaraz później dopowiada dla jasności, że w rzeczywistości to nie jemu przysługuje pierwszeństwo, ale Jezusowi, który istniał jeszcze przed nim. Jan tylko przychodzi przed Jezusem, ale nie stał się przed Jezusem – nie stał się przed Tym, który był przed wszystkim zanim się stało.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz