poniedziałek, 30 maja 2016

Pieśń Zachariasza

Bądź błogosławiony Panie, Boże Izraela,
bo nawiedziłeś i odkupiłeś swych ludzi...” (por. Łk 1,68)

Jak dobrze brzmi pochwała wypowiedziana przez Zachariasza, gdy jest mówiona wprost do Boga w drugiej osobie (jak w Poemacie Boga-Człowieka I,38). On jest Obecny. Ośmielmy się więc mówić do Niego „Boże, Ojcze...”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz