piątek, 24 czerwca 2016

Dwoistości

   Są synowie Boży i synowie szatana – synowie Dobra i synowie zła. Oba rodzaje spełniają się w swoich zadaniach polegając na całościowych myślach i kierując się ku całościowym celom. W istocie całościowym działaniem jest tylko działanie Boże, gdyż ono zasadzone jest na zdrowej myśli i istotnym celu. Stąd tylko ono może być nazwane całościowym. Więc dochodzimy tutaj do tego, że tylko jedno działanie może być nazwane absolutnym. A jak rzecz się ma z działaczem? Zauważamy tutaj jakieś działające dobro i jakieś działające zło – Boga i szatana1 – samo Dobro i samo zło – i okazuje się, że oboje są istotnie całościowi. Gdyż jeden jest istotnie dobrem, a drugi istotnie złem – jeden celowo dobrem, a drugi celowo złem – jeden zawsze działa dobrze, a drugi zawsze źle. Tylko skutki działania mogą być odmieniane.

1  Chociaż w przypadku działania i zestawienia z szatanem, właściwiej byłoby powiedzieć „anioła i szatana”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz