czwartek, 9 czerwca 2016

Pieśń o Bożym Narodzeniu (św. Efrem Syryjczyk)

Ten dzień, o Panie, uweselił
Królów, kapłanów, proroków;
W nim się wypełniły
ich proroctwa.

Dziś Panna porodziła
Emanuela w Betlejem;
Dziś się urzeczywistniło
Proroctwo Izajasza.

Dziś Ten się narodził,
Co w księdze ludów liczy;
Psalm wyśpiewany przez Dawida
Dziś się ziścił.

Wzeszła gwiazda z Jakuba,
Powstało berło z Izraela”1;
Proroctwo Balaama
Znalazło wyjaśnienie.

Królewskie błysło światło
W królewskim Efraimie;
Dziś się wypełniło
Błogosławieństwo Jakuba.

Dziś drzewo życia
Śmiertelnym niesie ufność;
Niejasne słowo Salomona,
Ma wytłumaczenie.

Dziś Dziecię się narodziło
Zwane „cudem”2,
Bo cud to przecież,
Iż Bóg przyszedł jako Dziecię.

Adam złożył winę na Ewę,
Co wyszła z niego;
Dziś Ewa zmyła z Adama winę
Rodząc Zbawcę.

Zakwitła laska Aarona,
Wydało owoc uschłe drzewo;
Dziś wyjaśnił się symbol
W dziewiczym łonie Matki.

Ze skarbca Twego, Panie,
Ze skarbów Twego Pisma
Pozwól zaczerpnąć imion sprawiedliwych,
Tęskniącym za Twym przyjściem!

Ów Set, co zajął miejsce Abla,
Czekał na Syna,
Aby przez Jego śmierć stępiał miecz,
Co Kain podniósł na stworzenie.

Noe oglądał synów Bożych,
co byli czyści, lecz wnet stali się nieczyści;
Czekał na czystego Syna,
By cudzołożnice stały się przez Niego czyste.

W swym miłosierdziu Sem i Jafet
Czekali na miłosiernego Syna,
By przyszedł i uwolnił Kannan
Z jarzma grzechu.

Na Niego czekał Melchizedek,
Wyglądał Go zastępca,
By ujrzeć Pana kapłaństwa,
Jak wybieli hyzopem stworzenia.

Na Niego czekał Aaron,
Świadom, że skoro jego laska pochłonęła węże,
To i krzyż Pana pochłonie węża,
Który pochłonął Adama i Ewę.

Mojżesz widział, jak zawieszony wąż
Uzdrawiał od ukąszeń żmii;
Czekał na Tego, co uzdrowi ranę
Zadaną przez starego węża.

Kaleb niósł na żerdzi winogrono,
Przyszedł i czekał w nadziei,
Że zobaczy winorośl,
Której wino napełni weselem stworzenia.

Za Synem tęsknił Eliasz.
Nie widząc Go na ziemi,
Pomnażał swą wiarę i czystość,
By wznieść się i ujrzeć Go w niebie.

Lecz kto wyliczy wszystkich sprawiedliwych,
Co wyglądali Syna?
Ich liczby nie obejmą
Me słabe usta.

Dziś cieszą się aniołowie3,
Że Czuwający4 przyszedł, by nas zbudzić.
Któż będzie spał tej nocy,
Gdy czuwa wszystko?

Swym grzechem Adam wniósł w stworzenie
Sen śmierci.
Czuwający zstąpił,
By nas zbudzić z odrętwienia grzechu.

My nie czuwajmy, jak chciwcy
Myślący jeno o pieniądzach;
Czuwają oni noc długą,
Licząc zyski.

Czuwa i chytry złodziej,
Co sen swój ukrył w ziemi.
Czuwanie jego ma cel jeden:
Zgotować wiele troski śpiącym.

I Judasz Iskariota czuwał
Noc całą;
Sprzedał krew Niewinnego,
Co odkupiła świat cały.

Syn ciemności zanurzył się w ciemność,
Kiedy odrzucił światłość;
Stwórcę srebra
Sprzedał złodziej za srebro.

Faryzeusze też czuwali
Noc całą.
Czuwała ciemność,
By zakryć nieskończoną Światłość.

Wy czuwajcie jak światła
W tę noc jasną!
Choć wasza zewnętrzna barwa jest ciemna,
Błyszczcie w swej wewnętrznej sile!

Dziś Maryja złożyła w nas
Zaczyn z domu Abrahama;
Kochajmy więc ubogich,
Jak Abraham kochał szukających wsparcia.

Oto noc pojednania –
Niech nikt nie patrzy gniewnie!
Zapanowała cisza –
Niech nikt nie grozi i nie krzyczy!

Dziś Bóg przyszedł
Do grzeszników –
Niech się nie wynosi sprawiedliwy
Nad grzeszników!

Dziś bogaty
Stał się nam ubogi –
Więc pozwól ubogiemu
Zasiąść za twym stołem!

Dziś Pan wszechrzeczy
Zmienił się wbrew swej naturze5
Niech i nam nie będzie ciężko
Przemienić naszą złą naturę!

Dziś boskość wyryła znamię
Na ludzkości –
Niech ludzkość szuka piękna
W pieczęci Bóstwa6!

Z syryjskiego (CSCO 186, 1–12) tłumaczył: KS. WOJCIECH KANIA

1  Lb 24,17.
2  Iz 9,6.
3  Syr. hire znaczy: aniołowie, lub: czuwający.
4  Czyli anioł. Efrem często nazywa Chrystusa aniołem.
5  Jako wyrażenie Wcielenia.
6  Przebóstwienie człowieka przez Wcielenie Syna.

Z Tygodnika Powszechnego 30 (1976) nr 52.

2 komentarze:

  1. „Dobry Bóg daje wam Słowo. Nieprzyjaciel czuwa, bo chciałby je uczynić szkodliwym”.

    Słowa Jezusa w „Poemacie Boga-Człowieka” Marii Valtorty, III, 41 (Przypowieść o dobrym ziarnie i o życicy), Vox Domini, Katowice 2000

    OdpowiedzUsuń
  2. „Pojmijcie, że trzeba czuwać cierpliwie i stale”.

    (Tamże)

    OdpowiedzUsuń