czwartek, 30 marca 2017

Anioł Pański

Kto jest aniołem Bożym, jest Bogiem.

Św. Hilary z Poitiers, De Trinitate libri duodecim (O Trójcy ksiąg dwanaście), V, 13, PL 10, s. 137. Przekład z języka łacińskiego: Jakub Szukalski.

Jeśli mielibyśmy tłumaczyć zgodnie z całością (znaczeniowo), powinno to brzmieć raczej: Ten, który jest aniołem Bożym, jest Bogiem. Mowa tam jest o aniele, jaki pojawił się Hagar na pustyni. Tutaj przetłumaczyłem umyślnie Kto jest aniołem... (co nie odbiega gramatycznie od zdania łacińskiego), aby zaznaczyć, że bycie aniołem nie jest zależne od płci, gdyż także kobiety mogą prowadzić życie anielskie i być aniołami. Człowiek czy anioł występujący w imieniu Boga, uobecniający Boga, jest prawdziwie Bogiem.

1 komentarz:

 1. Ogłoszę postanowienie Pana.
  Powiedział do mnie:
  «Tyś Synem moim,
  Ja Ciebie dziś zrodziłem».

  (Ps 2,7)

  OdpowiedzUsuń