sobota, 25 marca 2017

W samotności

Jestem tuż przy tobie
kiedy chodzisz
kiedy siedzisz i wstajesz
w wietrze i słońcu

noszę cię w mym sercu
jak cenny klejnot
patrzę i całuję
w każdym moim czynie
przez obłoki i mgły
dosięgam ciebie
gdyż płonące
kochające serce
może wypalić pola
samotności w nas
by dosięgnąć naszych prawdziwych serc
w tajemnicy nas

Zapis wcześniejszy w języku angielskim:

I am right beside you
when you walk
when you sit and stand up
in the wind and sun

I carry you in my heart
as a precious gem
I look and kiss you
in my every deed
through clouds and mists
I reach you
as the burning
loving heart
can burn away the fields
of loneliness inside us
to reach our true hearts
in mystery of us

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz