poniedziałek, 27 marca 2017

Okrasa słów

Myśl dobra i czysta domaga się ładnego ozdobienia słowami, tak żeby pięknie brzmiała. Ponieważ, gdy dobre i czyste myśli wyrażamy prostymi słowami, one przechodzą niezauważone. W tym jest moc poezji i piosenki, że przez pięknie dobierane słowa i ładnie układane zdania zachwyca się odbiorcę i pociąga do tego znaczenia, które chcemy przekazać – do tej myśli, którą chcemy się podzielić. Dobrze dobrane słowa i ładnie ułożone zdania są jak urok – wabik dla duszy – który pociąga do myśli i do ducha. Jeśli masz myśl pobożną i czystą, możesz tak pociągać do Ducha Bożego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz