sobota, 11 marca 2017

Ochocze wyznanie

„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” to nasze własne słowa, które raz przyjęliśmy na mocy wiary, która za łaską Bożą została w nas wlana. Te słowa są naszą chlubą, nikt nie musi nas o nie prosić. Przyjęliśmy je w postaci uroczystej jako czyn wyznania i tak powtarzamy je od wieków dla oddania czci Bogu i zachowania tego, w co wierzymy. Na tych słowach opiera się też nauczanie Kościoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz