środa, 22 marca 2017

Znaczenie Słowa i Przekazu

   O ważności Tradycji mówią nam słowa Jezusa: „Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 18,18)
   Tradycja jest w samym zamyśle Jezusa. Jezus pragnął, aby Jego słowo było przekazywane (przekazywać – łc. tradere, od którego traditio). Mówił: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Przyjaciele Boga, spadkobiercy Jezusa, wierni chrześcijanie, od początku zachowywali Jego naukę czystą i wypracowali sposoby Jej zachowywania. Znaleźli się też ludzie mądrzy, obdarzeni łaską od Boga, którzy potrafili wyjaśniać tę naukę. Dlatego ona cały czas była i jest żywa.
   Nie jest tak, żeby słowo Jezusa nie mogło samo się bronić. Ale w przekazywaniu należy strzec tego słowa, aby nie zaćmić go domieszkami ludzkimi. Dlatego Tradycja jest bardzo potrzebna. Masz tego przykład w dzisiejszych czasach, gdy wielu ludzi, także w Kościele katolickim, próbuje czytać Pismo Święte samemu, o własnych siłach i mnożą wielorakie błędy, a później je rozgłaszają. Zawsze należy dbać o czystość Pisma Świętego i czystość jego Przekazywania (Tradycji). Jeśli nie zadbamy o Przekazywanie, każdy będzie tylko snuł własne domysły, i to bez Ducha, bo któż Go udzieli.

Maryja z Jezusem
w tradycji etiopskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz